جستجو
بستن
در حال مشاهده 5.5
محل بارگیری
سایز
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12891 کارخانه 5.5 ساده 1008
۱۶:۲۵ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12908 کارخانه 5.5 ساده rst34
۱۲:۲۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,155
12906 کارخانه 5.5 ساده 3sp
۱۲:۲۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,180
12904 کارخانه 5.5 ساده 1008
۱۲:۲۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,172
12902 کارخانه 5.5 ساده 1006
۱۲:۲۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,225
کلاف ساده کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12941 کارخانه 5.5 ساده 1008
۱۳:۰۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12984 کارخانه 5.5 ساده A1
۱۵:۳۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,279
کلاف ساده یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12968 کارخانه 5.5 ساده 3sp
۱۳:۴۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,043
12966 کارخانه 5.5 ساده 1006-1008
۱۳:۴۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12964 کارخانه 5.5 ساده ساختمانی
۱۳:۳۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12962 کارخانه 5.5 ساده rst34
۱۳:۳۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
5.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن