جستجو
بستن
در حال مشاهده 6.5
محل بارگیری
سایز
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12893 کارخانه 6.5 ساده 1008
۱۱:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,172
کلاف آجدار فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12935 کارخانه 6.5 شاخ آجدار A2
۱۲:۵۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12916 کارخانه 6.5 ساده rst34
۱۲:۳۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,156
12914 کارخانه 6.5 ساده 3sp
۱۲:۳۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,164
12912 کارخانه 6.5 ساده 1008
۱۲:۳۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,155
12910 کارخانه 6.5 ساده 1006
۱۲:۲۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,040
کلاف ساده فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12933 کارخانه 6.5 ساده 5sp
۱۲:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,039
12931 کارخانه 6.5 ساده 3sp
۱۲:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,048
12929 کارخانه 6.5 ساده 1008
۱۲:۵۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12927 کارخانه 6.5 ساده 1006
۱۲:۵۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12943 کارخانه 6.5 ساده 1008
۱۳:۱۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,395
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12988 کارخانه 6.5 ساده A1
۱۵:۴۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,279
کلاف ساده یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12974 کارخانه 6.5 ساده 3sp
۱۳:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 22,840
12972 کارخانه 6.5 ساده 1006-1008
۱۳:۵۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12970 کارخانه 6.5 ساده ساختمانی
۱۳:۵۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
6.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن