جستجو
بستن
در حال مشاهده 8
بارگیری
سایز
تیرآهن ترک
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10301 بنگاه اصفهان 8 48
۱۳:۵۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,844,000
10299 بنگاه اصفهان 8 70
۱۳:۴۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,761,000
10296 بنگاه اصفهان 8 36
۱۳:۴۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12895 کارخانه 8 1008 ساده
۱۱:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11697 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11023 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11017 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12260 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,670
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11357 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,400
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10461 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12399 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,020
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11207 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 25,040
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12677 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12675 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11382 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11380 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12739 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12737 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11956 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11954 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,390
میلگرد ساده تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12886 کارخانه 8 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۷ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,170
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12534 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 23,490
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12622 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10914 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,015
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12646 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11900 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11898 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۳۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12710 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12455 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12156 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,070
کلاف آجدار فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12937 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار
۱۲:۵۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12951 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار
۱۳:۲۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13016 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار
۱۶:۱۷ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13014 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار
۱۶:۱۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12980 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار
۱۵:۳۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12922 کارخانه 8 3sp ساده
۱۲:۳۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12920 کارخانه 8 1006 ساده
۱۲:۳۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12918 کارخانه 8 rst34 ساده
۱۲:۳۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12945 کارخانه 8 A1 ساده
۱۳:۱۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12992 کارخانه 8 A1 ساده
۱۵:۴۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
کلاف ساده یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12976 کارخانه 8 1006-1008 ساده
۱۳:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
8 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن