جستجو
بستن
در حال مشاهده 0.4
بارگیری
سایز
ورق کرکره رنگی چین
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11664 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1
۱۴:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11660 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11657 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11655 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11653 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11651 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11647 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11645 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11643 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11641 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11737 بنگاه اصفهان 0.4 رول 1.25
۱۵:۴۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11735 بنگاه اصفهان 0.4 رول 1
۱۵:۳۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11733 بنگاه تهران 0.4 رول 1
۱۵:۳۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11731 بنگاه تهران 0.4 رول 1.25
۱۵:۳۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11729 کارخانه 0.4 رول 1
۱۵:۳۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11727 کارخانه 0.4 رول 1.25
۱۵:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
0.4 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن