جستجو
بستن
در حال مشاهده 0.47
بارگیری
سایز
ورق کرکره رنگی چین
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11670 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11668 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11666 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11662 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11649 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1.25
۱۴:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11636 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 46,550
11633 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 46,550
11631 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۰۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 49,750
0.47 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن