جستجو
بستن
در حال مشاهده 1
محل بارگیری
سایز
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11777 بنگاه تهران رول 1.25 1
۱۶:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,348
11775 بنگاه تهران رول 1 1
۱۶:۰۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,348
11773 بنگاه اصفهان رول 1.25 1
۱۶:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11771 بنگاه اصفهان رول 1 1
۱۶:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11769 کارخانه رول 1 1
۱۶:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,317
11767 کارخانه رول 1.25 1
۱۵:۵۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,317
پروفیل آلومینیوم
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13158 بنگاه تهران درخواستی 40*100 1 6
۱۱:۴۳ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 11,980
پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13380 کارخانه خاور صنعت هما 3.7 1 6
۰۹:۴۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,363
13379 کارخانه خاور صنعت هما 3.7 1 6
۰۹:۳۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13378 کارخانه خاور صنعت هما 3.2 1 6
۰۹:۳۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,363
13377 کارخانه خاور صنعت هما 2.8 1 6
۰۹:۳۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13376 کارخانه خاور صنعت هما 1.8 1 6
۰۹:۳۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13375 کارخانه خاور صنعت هما 4.7 1 6
۰۹:۳۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13374 کارخانه خاور صنعت هما 6.5 1 6
۰۹:۳۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13373 کارخانه خاور صنعت هما 7.5 1 6
۰۹:۲۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13372 کارخانه خاور صنعت هما 6.5 1 6
۰۹:۲۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13371 کارخانه خاور صنعت هما 5.6 1 6
۰۹:۲۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,364
مشاهده بیشتر
پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1
آخریـن بروزرسانی ۰۹ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13349 کارخانه خلیج فارس 1.8 1 6
۱۴:۵۸ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,626
13348 کارخانه خلیج فارس 3.2 1 6
۱۴:۵۷ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13347 کارخانه خلیج فارس 7.5 1 6
۱۴:۵۶ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13346 کارخانه خلیج فارس 2.8 1 6
۱۴:۵۴ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,622
13345 کارخانه خلیج فارس 6.5 1 6
۱۴:۵۳ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13344 کارخانه خلیج فارس 3 1 6
۱۴:۵۲ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13342 کارخانه خلیج فارس 7.5 1 6
۱۴:۴۹ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13341 کارخانه خلیج فارس 6.5 1 6
۱۴:۴۷ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13340 کارخانه خلیج فارس 5.6 1 6
۱۴:۴۶ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 3,622
13339 کارخانه خلیج فارس 5.6 1 6
۱۴:۴۵ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,622
مشاهده بیشتر
1 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن