جستجو
بستن
در حال مشاهده 10
بارگیری
سایز
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12340 بنگاه اصفهان 10 6 90
۱۴:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,035
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12259 کارخانه 10 6 88
۱۳:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,575
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12397 کارخانه مشهد 10 6 87
۱۴:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12454 کارخانه 10 6 85
۱۶:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی فولاد شکفته
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12357 کارخانه یزد 10 6 90
۱۴:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12591 کارخانه 10 12 297
۱۷:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10788 کارخانه اهواز 10 6*2 شیت
۱۶:۰۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,192
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11516 بنگاه تهران 10 2*6 شیت
۱۳:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11514 بنگاه تهران 10 2*6 شیت
۱۳:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11484 بنگاه تهران 10 2*6 شیت
۱۳:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 55,500
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10698 کارخانه 10 6*1.5 شیت
۱۲:۴۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10696 بنگاه ساوه 10 6*1.5 شیت
۱۲:۴۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10693 بنگاه اصفهان 10 6*1.5 شیت
۱۲:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10678 بنگاه اصفهان 10 6*1.5 شیت
۱۲:۳۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,500
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10839 بنگاه تهران 10 6*2 شیت
۱۶:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10837 کارخانه اهواز 10 6*2 شیت
۱۶:۳۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10766 بنگاه اصفهان 10 6*1.5 شیت
۱۳:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,850
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10748 بنگاه تهران 10 6*1.5 شیت
۱۳:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10746 بنگاه ساوه 10 6*1.5 شیت
۱۳:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10736 بنگاه اصفهان 10 6*1.5 شیت
۱۳:۱۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,075
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10619 انبار اصفهان 10 1.25
۱۱:۵۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10616 انبار اصفهان 10 1
۱۱:۵۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10585 انبار اصفهان 10 1.5
۱۱:۴۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,800
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11336 کارخانه 10 رول 60
۱۴:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11224 بنگاه تهران 10 1 رول
۱۳:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11222 کارخانه 10 1.25 رول
۱۳:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11220 بنگاه تهران 10 1.25 رول
۱۳:۴۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11204 کارخانه 10 رول
۱۳:۴۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,710
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10545 بنگاه تهران 10 1.5
۱۱:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10519 بنگاه اصفهان 10 1.5
۱۰:۵۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,800
ورق قطعات
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11191 کارخانه 10 6*1.25
۱۳:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,400
10 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن