جستجو
بستن
در حال مشاهده 120
بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12250 کارخانه 120 6 27
۱۳:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,980
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12322 بنگاه اصفهان 120 6 26
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12320 بنگاه اصفهان 120 6 22
۱۳:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12271 کارخانه 120 6 32
۱۳:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12248 کارخانه 120 6 23
۱۳:۲۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,700
12241 کارخانه 120 6 27
۱۳:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12239 کارخانه 120 12 62
۱۲:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12236 کارخانه 120 12 56
۱۲:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12234 کارخانه 120 6 28
۱۲:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12232 کارخانه 120 12 69
۱۲:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,585
12230 کارخانه 120 12 57.5
۱۲:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12228 کارخانه 120 6 34.5
۱۲:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12226 کارخانه 120 6 19
۱۲:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
مشاهده بیشتر
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12382 کارخانه مشهد 120 6 27
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12378 کارخانه مشهد 120 6 23
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12444 کارخانه 120 6 28
۱۶:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12442 کارخانه 120 6 19
۱۶:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12589 کارخانه 120 12 69
۱۷:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,585
12587 کارخانه 120 12 57.5
۱۷:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12575 کارخانه 120 6 19
۱۷:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12541 کارخانه 120 6 28.8
۱۶:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12526 کارخانه 120 12 37.5
۱۶:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 24,680
12510 کارخانه 120 12 64
۱۶:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12499 کارخانه 120 12 42
۱۶:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12489 کارخانه 120 6 32
۱۶:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
12471 کارخانه 120 6 27.5
۱۶:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12459 کارخانه 120 6 22.5
۱۶:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11480 بنگاه اصفهان 120 1.5*6 شیت
۱۲:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11448 بنگاه اصفهان 120 1.5*6 شیت
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10720 کارخانه 120 6*1.5 شیت
۱۲:۵۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10686 بنگاه اصفهان 120 6*1.5 شیت
۱۲:۳۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 32,600
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10776 بنگاه اصفهان 120 6*1.5 شیت
۱۳:۲۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10760 بنگاه ساوه 120 6*1.5 شیت
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10758 بنگاه اصفهان 120 6*1.5 شیت
۱۳:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10652 انبار اصفهان 120 1.25
۱۲:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10649 انبار اصفهان 120 1
۱۲:۱۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10606 انبار اصفهان 120 1.5
۱۱:۵۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,816
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11137 کارخانه st52 120 طول*1.25 شیت
۱۲:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11135 کارخانه st52 120 طول*1.5 شیت
۱۲:۵۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11247 کارخانه 120 1 رول
۱۳:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10579 بنگاه اصفهان 120 1
۱۱:۴۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10576 بنگاه تهران 120 1
۱۱:۳۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10573 بنگاه تهران 120 1.5
۱۱:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10538 بنگاه اصفهان 120 1.5
۱۱:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,816
پروفیل صنعتی کالوپ
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13195 کارخانه کالوپ 120 12 339 180*180
۱۲:۵۹ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13186 کارخانه کالوپ 120 12 376.8 250*150
۱۲:۴۴ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13183 کارخانه کالوپ 120 12 263.7 140*140
۱۲:۴۰ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
120 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن