جستجو
بستن
در حال مشاهده 15
بارگیری
سایز
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12317 بنگاه اصفهان 15 6 190
۱۳:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,430
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10793 کارخانه اهواز 15 6*2 شیت
۱۶:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,733
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11522 بنگاه تهران 15 2*6 شیت
۱۳:۱۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11520 بنگاه تهران 15 به طول*2 شیت
۱۳:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11494 بنگاه تهران 15 1.5*6 شیت
۱۳:۰۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,200
11492 بنگاه تهران 15 2*6 شیت
۱۳:۰۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 55,500
ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10674 کارخانه 15 6*1 شیت
۱۲:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,965
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10710 کارخانه 15 6*1.5 شیت
۱۲:۵۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10708 بنگاه ساوه 15 6*1.5 شیت
۱۲:۵۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10706 بنگاه تهران 15 6*1.5 شیت
۱۲:۴۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10682 بنگاه اصفهان 15 6*1.5 شیت
۱۲:۳۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,200
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11269 کارخانه 15 6*1.25 شیت
۱۴:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10849 بنگاه تهران 15 6*2 شیت
۱۶:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10847 کارخانه اهواز 15 6*2 شیت
۱۶:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10770 بنگاه اصفهان 15 6*1.5 شیت
۱۳:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,850
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10752 بنگاه ساوه 15 6*1.5 شیت
۱۳:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10740 بنگاه اصفهان 15 6*1.5 شیت
۱۳:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,075
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11297 کارخانه 15 رول 1.25
۱۴:۱۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10632 انبار اصفهان 15 1.25
۱۱:۵۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10630 انبار اصفهان 15 1
۱۱:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10628 انبار اصفهان 15 1.5
۱۱:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11102 انبار تهران st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11094 انبار اصفهان st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۰۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11090 کارخانه اهواز st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10524 بنگاه اصفهان 15 1.5
۱۱:۰۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,800
ورق قطعات
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11196 کارخانه 15 6*1.25
۱۳:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,400
15 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن