جستجو
بستن
در حال مشاهده 2.5
محل بارگیری
سایز
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11434 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 2.5
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11430 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 2.5
۱۲:۳۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11414 کارخانه 2.50*1.25 شیت 2.5
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 32,100
11411 کارخانه 2*1 شیت 2.5
۱۲:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 32,100
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12269 کارخانه 9 2.5 6
۱۳:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12335 بنگاه اصفهان 7 2.5 6
۱۴:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12000 کارخانه 7 2.5 6
۱۰:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12365 کارخانه مشهد 27 2.5 6
۱۴:۱۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12449 کارخانه 7.5 2.5 6
۱۶:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12569 کارخانه 9.5 2.5 6
۱۷:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق آجدار گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11450 بنگاه تهران 1*2 شیت 2.5
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,150
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10640 انبار اصفهان 1 2.5
۱۲:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10638 انبار اصفهان 1.5 2.5
۱۲:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10595 انبار اصفهان 1.25 2.5
۱۱:۴۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 2,718
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11330 کارخانه رول 60 2.5
۱۴:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,637
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11208 کارخانه 1 رول 2.5
۱۳:۴۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,494
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10530 بنگاه اصفهان 1.25 2.5
۱۱:۰۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,718
ورق پانچ فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11570 انبار اصفهان 1*2 شیت 2.5
۱۳:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,301,650
پروفیل 2/5
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11866 کارخانه اصفهان 18 508 2.5 6
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11849 کارخانه اصفهان 18.9 40*40 2.5 6
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11836 کارخانه اصفهان 9.4 30*10 2.5 6
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11825 کارخانه اصفهان 18 507 2.5 6
۱۶:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11815 کارخانه اصفهان 21.2 60*30 2.5 6
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11808 کارخانه اصفهان 8.3 10*25 2.5 6
۱۶:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11796 کارخانه اصفهان 471 2.5 6
۱۶:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11792 کارخانه اصفهان 18.9 30*50 2.5 6
۱۶:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11786 کارخانه اصفهان 7 20*10 2.5 6
۱۶:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11778 کارخانه اصفهان 570 90*90 2.5 6
۱۶:۰۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
پروفیل درب و پنجره ضخامت 2/5
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13488 30 2.5 6.6
۱۳:۰۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13487 31 2.5 6.6
۱۳:۰۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13486 25.3 2.5 6
۱۳:۰۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13485 31 2.5 6.6
۱۳:۰۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13484 31 2.5 6.6
۱۳:۰۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13483 40 2.5 6.6
۱۲:۵۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13482 18 2.5 6
۱۲:۵۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13481 18 2.5 6
۱۲:۵۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13480 18 2.5 6
۱۲:۴۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13479 31 2.5 6.6
۱۲:۴۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
پروفیل زد ضخامت 2/5
کد نام محصول وزن ارتفاع (cm) ضخامت (mm) طول (m) کارخانه تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13417 43.56 22 2.5 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۴۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13416 36.3 22 2.5 5 کارخانه اصفهان
۱۰:۴۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13415 508 22 2.5 7 کارخانه اصفهان
۱۰:۴۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13414 507 20 2.5 5 کارخانه اصفهان
۱۰:۳۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13413 506 20 2.5 7 کارخانه اصفهان
۱۰:۳۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,918
13412 41.2 20 2.5 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۳۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,919
13411 32.38 18 2.5 5 کارخانه اصفهان
۱۰:۳۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13410 38.85 18 2.5 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۲۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13409 45.33 18 2.5 7 کارخانه اصفهان
۱۰:۲۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,919
پروفیل ستونی نیکان
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13262 125 135*135 2.5 12
۱۲:۱۵ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
پروفیل فرانسوی
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13509 پروفیل فولادی جباری 31 2.5 6.6
۱۴:۰۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13508 کارخانه پروفیل اصفهان 31 2.5 6.6
۱۴:۰۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13502 کارخانه علویجه 31 2.5 6.6
۱۳:۵۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13500 کارخانه اصفهان 25.3 2.5 6
۱۳:۵۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13493 31 2.5 6.6
۱۳:۴۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 2,965
13320 پروفیل فولادی جباری 31 2.5 6.6
۱۶:۰۸ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13319 کارخانه پروفیل اصفهان 31 2.5 6.6
۱۶:۰۶ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13312 کارخانه علویجه 31 2.5 6.6
۱۵:۵۸ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13310 کارخانه اصفهان 25.3 2.5 6
۱۵:۵۵ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13303 31 2.5 6.6
۱۵:۳۳ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 33,025
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13446 14 30*30 2.5 6
۱۱:۲۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13445 9.4 20*20 2.5 6
۱۱:۲۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13444 7 20*10 2.5 6
۱۱:۲۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13443 570 90*90 2.5 6
۱۱:۱۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13442 38 80*80 2.5 6
۱۱:۱۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13441 33 70*70 2.5 6
۱۱:۱۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13440 28.5 60*60 2.5 6
۱۱:۱۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13439 480 50*50 2.5 6
۱۱:۱۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13438 18.8 40*40 2.5 6
۱۱:۱۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
2.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن