جستجو
بستن
در حال مشاهده 2
بارگیری
سایز
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11432 بنگاه اصفهان 2 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11428 بنگاه اصفهان 2 2*1 شیت
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11420 کارخانه 2 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 35,300
11418 کارخانه 2 2*1 شیت
۱۲:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 35,300
نبشی فولاد اسپیرال
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12292 کارخانه 2 6 5.5
۱۳:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,090
12289 کارخانه 2 6 9.5
۱۳:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,290
12286 کارخانه 2 6 6.5
۱۳:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,290
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10635 انبار اصفهان 2 1.5
۱۱:۵۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10592 انبار اصفهان 2 1
۱۱:۴۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 32,753
10589 انبار اصفهان 2 1.25
۱۱:۴۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 31,468
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11342 کارخانه 2 رول 60
۰۹:۵۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11236 بنگاه تهران 2 1.25 رول
۱۳:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11233 کارخانه 2 1 رول
۱۳:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10553 بنگاه تهران 2 1.25
۱۱:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10551 بنگاه تهران 2 1
۱۱:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10528 بنگاه اصفهان 2 1
۱۱:۰۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 32,753
10526 بنگاه اصفهان 2 1.25
۱۱:۰۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 31,468
ورق پانچ فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11568 انبار اصفهان 2 1*2 شیت
۱۳:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,041,650
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11765 کارخانه 2 رول 1.25
۱۵:۵۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,850
11763 کارخانه 2 رول 1
۱۵:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,850
11745 بنگاه اصفهان 2 رول 1
۱۵:۴۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,950
11743 بنگاه اصفهان 2 رول 1.25
۱۵:۴۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 37,150
11741 بنگاه تهران 2 رول 1.25
۱۵:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,200
11739 بنگاه تهران 2 رول 1
۱۵:۴۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,200
پروفیل 2
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10910 کارخانه اصفهان 2 6 17 60*30
۱۷:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10908 کارخانه اصفهان 2 6 15 508
۱۷:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10902 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۷:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10892 کارخانه اصفهان 2 6 34 90*90
۱۷:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10888 کارخانه اصفهان 2 6 26.4 70*70
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10882 کارخانه اصفهان 2 6 31 2
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10878 کارخانه اصفهان 2 6 22.6 60*60
۱۷:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10828 کارخانه اصفهان 2 6 18.8 50*50
۱۶:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10823 کارخانه اصفهان 2 6 5.7 2
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10807 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
مشاهده بیشتر
2 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن