جستجو
بستن
در حال مشاهده 20
محل بارگیری
سایز
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10799 کارخانه اهواز 6*2 شیت 20
۱۶:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,411
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11524 بنگاه تهران 2*6 شیت 20
۱۳:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11498 بنگاه تهران 2*6 شیت 20
۱۳:۰۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 55,500
11496 بنگاه تهران به طول*2 شیت 20
۱۳:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,000
ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10670 کارخانه 6*1 شیت 20
۱۲:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,237
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11276 کارخانه 6*1.25 شیت 20
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11273 کارخانه 6*1.5 شیت 20
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,147
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10829 کارخانه اهواز 6*2 شیت 20
۱۶:۳۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,642
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11305 کارخانه رول 1.25 20
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11100 انبار اصفهان 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11098 کارخانه اهواز 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11096 انبار تهران 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11084 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 20 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11064 انبار تهران 6*1.5 شیت 20 st37
۱۲:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11041 کارخانه اهواز 6*1.5 شیت 20 st37
۱۱:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,385
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11139 کارخانه 6*1.5 شیت 20 st52
۱۲:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11116 کارخانه 6*1.5 شیت 20 st52
۱۲:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
11114 کارخانه 6*1.25 شیت 20 st52
۱۲:۳۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,709
ورق قطعات
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11200 کارخانه 6*1.25 20
۱۳:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
20 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن