جستجو
بستن
در حال مشاهده 25
بارگیری
سایز
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10801 کارخانه اهواز 25 6*2 شیت
۱۶:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,146
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11526 بنگاه تهران 25 2*6 شیت
۱۳:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11504 بنگاه تهران 25 1.5*6 شیت
۱۳:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,200
11502 بنگاه تهران 25 2*6 شیت
۱۳:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 55,500
11500 بنگاه تهران 25 به طول*2 شیت
۱۳:۰۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,000
ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10672 کارخانه 25 6*1 شیت
۱۲:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,850
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11281 کارخانه 25 6*1.25 شیت
۱۴:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11279 کارخانه 25 6*1.5 شیت
۱۴:۰۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,320
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10853 بنگاه تهران 25 6*2 شیت
۱۶:۴۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10851 بنگاه تهران 25 6*2 شیت
۱۶:۴۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10831 کارخانه اهواز 25 6*2 شیت
۱۶:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,357
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11308 کارخانه 25 رول 1.25
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,705
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11088 انبار اصفهان st37 25 6*1.5 شیت
۱۲:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,100
11067 انبار تهران st37 25 6*1.5 شیت
۱۲:۰۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,100
11037 کارخانه اهواز st37 25 6*1.5 شیت
۱۱:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,500
11016 انبار تهران st37 25 6*1.25 شیت
۱۱:۴۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,050
10974 کارخانه اهواز st37 25 6*1.25 شیت
۱۱:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,350
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11141 کارخانه st52 25 6*1.5 شیت
۱۲:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق قطعات
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11202 کارخانه 25 6*1.25
۱۳:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
25 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن