جستجو
بستن
در حال مشاهده 3
بارگیری
سایز
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11426 کارخانه 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11424 بنگاه اصفهان 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11422 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11416 کارخانه 3 2*1 شیت
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 34,900
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12265 کارخانه 3 6 11
۱۳:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 23,715
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12310 بنگاه اصفهان 3 6 15
۱۳:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,940
12300 بنگاه اصفهان 3 6 10.5
۱۳:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 23,940
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12025 کارخانه تهران 3 6 14
۱۰:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12004 کارخانه 3 6 7
۱۰:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11997 بنگاه اصفهان 3 6 -
۱۰:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,940
11994 بنگاه اصفهان 3 6 -
۱۰:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 23,940
11991 کارخانه 3 6 8.5
۱۰:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,090
11988 کارخانه 3 6 12
۱۰:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,840
11985 کارخانه مشهد 3 6 10.5
۱۰:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,670
11982 کارخانه 3 6 10.5
۱۰:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
11978 کارخانه مشهد 3 6 8
۱۰:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12372 کارخانه مشهد 3 6 10.5
۱۴:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12368 کارخانه مشهد 3 6 8
۱۴:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12451 کارخانه 3 6 8
۱۶:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12437 کارخانه 3 6 15
۱۶:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12435 کارخانه 3 6 10
۱۶:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد اسپیرال
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12296 کارخانه 3 6 7
۱۳:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12281 کارخانه 3 6 8.5
۱۳:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,090
12278 کارخانه 3 6 12
۱۳:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,840
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12571 کارخانه 3 6 12.5
۱۷:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,495
12565 کارخانه 3 6 10.5
۱۷:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12558 کارخانه 3 6 8.5
۱۷:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12551 کارخانه 3 6 7
۱۷:۰۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12528 کارخانه 3 6 20
۱۶:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12487 کارخانه 3 6 14
۱۶:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
12484 کارخانه 3 6 11
۱۶:۳۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11473 بنگاه اصفهان 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11466 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۵۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11463 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۴۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11442 بنگاه اصفهان 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۴۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11436 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۳۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,200
ورق آجدار گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11454 بنگاه تهران 3 1.25*2.5 شیت
۱۲:۴۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11452 بنگاه تهران 3 1*2 شیت
۱۲:۴۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10714 بنگاه اصفهان 3 6*1.5 شیت
۱۲:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10712 کارخانه 3 6*1.5 شیت
۱۲:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10754 بنگاه اصفهان 3 6*1.5 شیت
۱۳:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10642 انبار اصفهان 3 1
۱۲:۰۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10600 انبار اصفهان 3 1.5
۱۱:۴۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,550
10597 انبار اصفهان 3 1.25
۱۱:۴۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,091
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11332 کارخانه 3 رول 60
۱۴:۲۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,300
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11211 کارخانه 3 1 رول
۱۳:۴۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,710
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10561 بنگاه اصفهان 3 1
۱۱:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10559 بنگاه تهران 3 1
۱۱:۳۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10557 بنگاه تهران 3 1.5
۱۱:۳۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10555 بنگاه تهران 3 1.25
۱۱:۳۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10534 بنگاه اصفهان 3 1.5
۱۱:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,550
10532 بنگاه اصفهان 3 1.25
۱۱:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,091
ورق پانچ فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11573 انبار اصفهان 3 1*3 شیت
۱۳:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
پروفیل آلومینیوم
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13161 بنگاه تهران 3 6 درخواستی 60*40
۱۱:۴۸ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 133,109
13160 بنگاه تهران 3 6 درخواستی 40*20
۱۱:۴۶ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 133,108
3 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن