جستجو
بستن
در حال مشاهده 30
محل بارگیری
سایز
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10803 کارخانه اهواز 6*2 شیت 30
۱۶:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,378
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11530 بنگاه تهران 2*6 شیت 30
۱۳:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11528 بنگاه تهران به طول*2 شیت 30
۱۳:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11506 بنگاه تهران 2*6 شیت 30
۱۳:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 55,500
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11286 کارخانه 6*1.25 شیت 30
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,160
11284 کارخانه 6*1.5 شیت 30
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10857 بنگاه تهران 6*2 شیت 30
۱۶:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10855 کارخانه اصفهان 6*2 شیت 30
۱۶:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11311 کارخانه رول 1.25 30
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11122 کارخانه طول*1.5 شیت 30 st52
۱۲:۴۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
11082 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 30 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
11080 انبار اصفهان طول*1.5 شیت 30 st37
۱۲:۰۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11062 انبار تهران 6*1.5 شیت 30 st37
۱۱:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
11059 انبار تهران طول*1.5 شیت 30 st37
۱۱:۵۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11031 کارخانه اهواز 6*1.5 شیت 30 st37
۱۱:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,457
11029 کارخانه اهواز طول*1.5 شیت 30 st37
۱۱:۴۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,385
11019 انبار تهران طول*1.25 شیت 30 st37
۱۱:۴۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,255
11009 انبار تهران 6*1.25 شیت 30 st37
۱۱:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,327
10995 انبار اصفهان 6*1.25 شیت 30 st37
۱۱:۳۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,309
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11145 کارخانه 6*1.5 شیت 30
۱۳:۰۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11143 کارخانه طول*1.25 شیت 30
۱۲:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11120 کارخانه 6*1.25 شیت 30
۱۲:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,709
30 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن