جستجو
بستن
در حال مشاهده 4
محل بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12246 کارخانه 18 4 6
۱۳:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12244 کارخانه 15 4 6
۱۳:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12314 بنگاه اصفهان 18 4 6
۱۳:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12308 بنگاه اصفهان 14 4 6
۱۳:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12143 کارخانه تهران 14 4 6
۱۱:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12141 کارخانه 22 4 6
۱۱:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12138 کارخانه 50 4 12
۱۱:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12135 کارخانه 44 4 12
۱۱:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12132 کارخانه 25 4 6
۱۱:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12130 کارخانه 22 4 6
۱۱:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12126 کارخانه 48 4 12
۱۱:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12124 کارخانه 23.8 4 6
۱۱:۳۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12122 کارخانه 22 4 6
۱۱:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12119 کارخانه مشهد 24 4 6
۱۱:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12374 کارخانه مشهد 14 4 6
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12440 کارخانه 18 4 6
۱۶:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد اسپیرال
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12298 کارخانه 9.5 4 6
۱۳:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12275 کارخانه 15 4 6
۱۳:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,340
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12583 کارخانه 23.8 4 6
۱۷:۱۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12581 کارخانه 22 4 6
۱۷:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
12573 کارخانه 16.5 4 6
۱۷:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
12567 کارخانه 13.5 4 6
۱۷:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12562 کارخانه 13.8 4 6
۱۷:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12560 کارخانه 8.2 4 6
۱۷:۰۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12555 کارخانه 9 4 6
۱۷:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12524 کارخانه 26.5 4 6
۱۶:۵۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,945
12507 کارخانه 53.5 4 12
۱۶:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,670
12503 کارخانه 25 4 12
۱۶:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,770
مشاهده بیشتر
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11478 بنگاه اصفهان 1.25*6 شیت 4
۱۲:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11475 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 4
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11446 بنگاه اصفهان 1.25*6 شیت 4
۱۲:۴۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11444 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 4
۱۲:۴۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق آجدار گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11458 بنگاه تهران 6*1.25 شیت 4
۱۲:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11456 بنگاه تهران 6*1 شیت 4
۱۲:۴۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10716 کارخانه 6*1.5 شیت 4
۱۲:۵۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10684 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۲:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,943
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10774 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10756 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10647 انبار اصفهان 1 4
۱۲:۰۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10645 انبار اصفهان 1.25 4
۱۲:۰۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10604 انبار اصفهان 1.5 4
۱۱:۵۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 2,750
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11352 کارخانه رول 60 4
۰۹:۵۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11244 بنگاه تهران 1.25 رول 4
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11242 کارخانه 1.25 رول 4
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11238 کارخانه 1 رول 4
۱۳:۵۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10571 بنگاه اصفهان 1 4
۱۱:۳۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10569 بنگاه تهران 1 4
۱۱:۳۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10567 بنگاه اصفهان 1.25 4
۱۱:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10565 بنگاه تهران 1.5 4
۱۱:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10563 بنگاه تهران 1.25 4
۱۱:۳۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10536 بنگاه اصفهان 1.5 4
۱۱:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,750
پروفیل ستونی نیکان
آخریـن بروزرسانی ۰۸ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13261 200 135*135 4 12
۱۲:۱۴ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 31,593
پروفیل صنعتی کالوپ
آخریـن بروزرسانی ۰۸ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13202 کارخانه کالوپ 301 200*200 4 12
۱۰:۱۷ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13196 کارخانه کالوپ 271 180*180 4 12
۱۳:۰۰ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13180 کارخانه کالوپ 211 140*140 4 12
۱۲:۳۷ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13179 کارخانه کالوپ 211 180*100 4 12
۱۲:۳۴ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
4 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن