جستجو
بستن
در حال مشاهده 6
محل بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12252 کارخانه 33 6 6
۱۳:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12326 بنگاه اصفهان 32 6 6
۱۳:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12384 کارخانه مشهد 32 6 6
۱۴:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12577 کارخانه 23 6 6
۱۷:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12549 کارخانه 82.5 6 12
۱۷:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
12543 کارخانه 764 6 12
۱۷:۰۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
12533 کارخانه 40 6 6
۱۶:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,130
12531 کارخانه 34 6 6
۱۶:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,130
12514 کارخانه 77 6 12
۱۶:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12492 کارخانه 32.5 6 12
۱۶:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12481 کارخانه 42 6 6
۱۶:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12473 کارخانه 38 6 6
۱۶:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12462 کارخانه 32.5 6 6
۱۶:۳۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11469 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 6
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 4,824
11438 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 6
۱۲:۳۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,800
ورق آجدار گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11461 بنگاه تهران 1*2 شیت 6
۱۲:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10726 کارخانه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10724 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10722 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10688 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۲:۳۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,880
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10772 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۳:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10742 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۳:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10658 انبار اصفهان 1.25 6
۱۲:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10654 انبار اصفهان 1 6
۱۲:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10610 انبار اصفهان 1.5 6
۱۱:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11256 بنگاه تهران 1.25 رول 6
۱۳:۵۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11254 بنگاه تهران 1 رول 6
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11250 کارخانه 1.25 رول 6
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11214 کارخانه 1 رول 6
۱۳:۴۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,404
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10581 بنگاه تهران 1.5 6
۱۱:۴۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10541 بنگاه اصفهان 1.5 6
۱۱:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
پروفیل آتنا
آخریـن بروزرسانی ۰۸ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13246 کارخانه آتنا 288 250*250 6 6
۱۱:۵۱ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,010
13243 کارخانه آتنا 230 200*200 6 6
۱۱:۴۷ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,010
13239 کارخانه آتنا 930 180*180 6 6
۱۱:۴۳ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,010
13236 کارخانه آتنا 161 140*140 6 6
۱۱:۳۵ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,010
پروفیل ستونی تهران شرق
آخریـن بروزرسانی ۰۸ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13296 452 200*200 6 12
۱۵:۲۰ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 33,945
13295 407 180*180 6 12
۱۵:۱۹ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 33,945
13294 361 160*160 6 12
۱۵:۱۷ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 33,945
13293 316 140*140 6 12
۱۵:۱۶ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 33,945
پروفیل صنعتی کالوپ
آخریـن بروزرسانی ۰۸ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13232 کارخانه کالوپ 678.2 300*300 6 12
۱۱:۲۳ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13229 کارخانه کالوپ 633 280*280 6 12
۱۱:۱۸ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13225 کارخانه کالوپ 12 260*260 6 12
۱۱:۱۳ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13222 کارخانه کالوپ 678.2 250*350 6 12
۱۱:۰۴ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13217 کارخانه کالوپ 565.2 250*250 6 12
۱۰:۵۴ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13211 کارخانه کالوپ 497.3 220*220 6 12
۱۰:۴۴ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13208 کارخانه کالوپ 565.2 200*300 6 12
۱۰:۳۵ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13193 کارخانه کالوپ 406.9 180*180 6 12
۱۲:۵۶ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13190 کارخانه کالوپ 508 150*300 6 12
۱۲:۵۲ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13184 کارخانه کالوپ 452.2 250*150 6 12
۱۲:۴۱ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
6 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن