جستجو
بستن
در حال مشاهده 7
بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12255 کارخانه 7 6 44
۱۳:۳۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,840
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12331 بنگاه اصفهان 7 6 52
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12329 بنگاه اصفهان 7 6 44
۱۳:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12391 کارخانه مشهد 7 6 52
۱۴:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12387 کارخانه مشهد 7 6 42
۱۴:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12447 کارخانه 7 6 57
۱۶:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد شکفته
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12360 کارخانه یزد 7 6 96
۱۴:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12346 کارخانه یزد 7 6 48
۱۴:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12538 کارخانه 7 12 297
۱۶:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,130
12536 کارخانه 7 6 64
۱۶:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
12517 کارخانه 7 12 100
۱۶:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12495 کارخانه 7 12 88
۱۶:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
12475 کارخانه 7 6 49
۱۶:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12464 کارخانه 7 6 44
۱۶:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
7 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن