جستجو
بستن
در حال مشاهده 70
محل بارگیری
سایز
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10817 کارخانه اهواز 6*2 شیت 70
۱۶:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,852
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11510 بنگاه تهران 2*6 شیت 70
۱۳:۰۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 55,500
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10896 کارخانه اهواز 6*2 شیت 70
۱۷:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11324 کارخانه رول 1.25 70
۱۴:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11181 کارخانه طول*1.5 شیت 70 st52
۱۳:۳۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11179 کارخانه طول*1.25 شیت 70 st52
۱۳:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق کرکره شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11682 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 70
۱۴:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,425
11680 بنگاه اصفهان کرکره 1 70
۱۴:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,425
70 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن