جستجو
بستن
در حال مشاهده 8
بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12257 کارخانه 8 6 58
۱۳:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,840
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12333 بنگاه اصفهان 8 6 58
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12389 کارخانه مشهد 8 6 50
۱۴:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی فولاد شکفته
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12362 کارخانه یزد 8 12 170
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12354 کارخانه یزد 8 6 85
۱۴:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12350 کارخانه یزد 8 6 56
۱۴:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12521 کارخانه 8 12 102
۱۶:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12478 کارخانه 8 6 56
۱۶:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11564 بنگاه تهران 8 2*6 شیت
۱۳:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11562 بنگاه تهران 8 2*6 شیت
۱۳:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11512 بنگاه تهران 8 2*6 شیت
۱۳:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 55,500
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11471 بنگاه اصفهان 8 1.5*6 شیت
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,800
11440 بنگاه اصفهان 8 6*1.5 شیت
۱۲:۳۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,800
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10732 کارخانه 8 6*1.5 شیت
۱۳:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10730 بنگاه ساوه 8 6*1.5 شیت
۱۳:۰۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10728 بنگاه تهران 8 6*1.5 شیت
۱۲:۵۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10691 بنگاه اصفهان 8 6*1.5 شیت
۱۲:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,700
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10778 بنگاه اصفهان 8 6*1.5 شیت
۱۳:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10764 بنگاه ساوه 8 6*1.5 شیت
۱۳:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10762 بنگاه تهران 8 6*1.5 شیت
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10744 بنگاه اصفهان 8 6*1.5 شیت
۱۳:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,075
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10667 انبار اصفهان 8 1.25
۱۲:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10662 انبار اصفهان 8 1
۱۲:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10614 انبار اصفهان 8 1.5
۱۱:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,800
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11354 کارخانه 8 رول 60
۱۰:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11264 بنگاه تهران 8 1.25 رول
۱۴:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11262 بنگاه تهران 8 1 رول
۱۴:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11259 کارخانه 8 1.25 رول
۱۳:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11216 کارخانه 8 1 رول
۱۳:۴۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,710
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10583 بنگاه تهران 8 1.5
۱۱:۴۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10543 بنگاه اصفهان 8 1.5
۱۱:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 29,800
ورق قطعات
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11198 کارخانه 8 6*1.25
۱۳:۴۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,100
8 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن