جستجو
بستن
در حال مشاهده ساده
بارگیری
سایز
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12899 کارخانه 12 1008 ساده
۱۱:۵۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12897 کارخانه 10 1008 ساده
۱۱:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12895 کارخانه 8 1008 ساده
۱۱:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12893 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۱:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,130
12891 کارخانه 5.5 1008 ساده
۱۶:۲۵ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12806 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12803 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12801 کارخانه 34 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12799 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12797 کارخانه 30 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12795 کارخانه 28 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12793 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12791 کارخانه 24 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12789 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12787 کارخانه 20 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
مشاهده بیشتر
میلگرد ساده تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12886 کارخانه 8 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۷ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,170
12884 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۶ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,075
میلگرد ساده نوین متین
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12882 کارخانه 200 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۵۲ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12880 کارخانه 90 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۵۱ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 28,100
12878 کارخانه 34 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۵ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,100
12876 کارخانه 170 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۴ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 28,100
12874 کارخانه 12 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۱ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,100
12872 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۳۸ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 26,800
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۴ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12848 کارخانه 50 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۵ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12846 کارخانه 45 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۴ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12844 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۲ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12842 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12840 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۰ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12838 کارخانه 25 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12836 کارخانه 23 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12833 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12831 کارخانه 40 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
12829 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
مشاهده بیشتر
کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12924 کارخانه 10 rst34 ساده
۱۲:۴۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12922 کارخانه 8 3sp ساده
۱۲:۳۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12920 کارخانه 8 1006 ساده
۱۲:۳۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12918 کارخانه 8 rst34 ساده
۱۲:۳۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12916 کارخانه 6.5 rst34 ساده
۱۲:۳۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,135
12914 کارخانه 6.5 3sp ساده
۱۲:۳۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,220
12912 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۲:۳۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,125
12910 کارخانه 6.5 1006 ساده
۱۲:۲۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,040
12908 کارخانه 5.5 rst34 ساده
۱۲:۲۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,125
12906 کارخانه 5.5 3sp ساده
۱۲:۲۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,405
مشاهده بیشتر
کلاف ساده فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12933 کارخانه 6.5 5sp ساده
۱۲:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,115
12931 کارخانه 6.5 3sp ساده
۱۲:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,115
12929 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۲:۵۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12927 کارخانه 6.5 1006 ساده
۱۲:۵۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12949 کارخانه 10 A1 ساده
۱۳:۱۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12947 کارخانه 9 A1 ساده
۱۳:۱۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12945 کارخانه 8 A1 ساده
۱۳:۱۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,120
12943 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۳:۱۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,395
12941 کارخانه 5.5 1008 ساده
۱۳:۰۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13012 کارخانه 16.5 A1 ساده
۱۶:۱۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13010 کارخانه 14 A1 ساده
۱۶:۱۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13008 کارخانه 13 A1 ساده
۱۶:۰۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13006 کارخانه 12.5 A1 ساده
۱۶:۰۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13003 کارخانه 12 A1 ساده
۱۶:۰۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13001 کارخانه 11 A1 ساده
۱۵:۵۷ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12998 کارخانه 10 A1 ساده
۱۵:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
12996 کارخانه 9 A1 ساده
۱۵:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12994 کارخانه 8.5 A1 ساده
۱۵:۵۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12992 کارخانه 8 A1 ساده
۱۵:۴۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
مشاهده بیشتر
کلاف ساده یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12978 10 1006-1008 ساده
۱۳:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12976 8 1006-1008 ساده
۱۳:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12974 6.5 3sp ساده
۱۳:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 22,840
12972 6.5 1006-1008 ساده
۱۳:۵۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12970 6.5 ساختمانی ساده
۱۳:۵۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12968 5.5 3sp ساده
۱۳:۴۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 22,750
12966 5.5 1006-1008 ساده
۱۳:۴۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12964 5.5 ساختمانی ساده
۱۳:۳۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12962 5.5 rst34 ساده
۱۳:۳۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
ساده مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن