جستجو
بستن
در حال مشاهده شاخ آجدار
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10295 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,470
10293 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10270 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10266 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,470
10244 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
10227 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,470
10221 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۰۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
10214 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10210 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
10204 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10196 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10191 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,340
10187 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,340
10184 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,480
10176 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,480
10174 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,840
10171 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,840
10168 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,800
10165 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,800
10155 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,220
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12136 انبار 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,570
12129 انبار 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,570
12120 انبار 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,940
12109 انبار 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,700
12083 انبار 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,000
12079 انبار 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,000
12077 انبار 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 23,070
12075 انبار 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,070
12063 انبار 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 24,490
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11875 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11871 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11863 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11857 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
11853 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11845 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11839 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11830 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11810 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11707 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11112 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11109 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
11106 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
11092 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
11087 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
11076 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
11070 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
11060 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
11050 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11045 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12381 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12376 کارخانه 32 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12370 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,835
12366 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12358 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
12348 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
12343 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
12324 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12318 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
12312 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10449 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10447 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10445 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 21,840
10443 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,840
10441 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,840
10439 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 21,930
10437 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 21,930
10435 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10433 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 21,930
10431 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11377 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,900
11375 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,900
11373 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,900
11371 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,550
11369 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,550
11367 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,550
11365 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,550
11363 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,550
11361 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 23,100
11359 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 23,100
مشاهده بیشتر
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10495 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10493 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,600
10490 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,600
10487 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,600
10481 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,600
10478 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,600
10476 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,600
10473 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۶ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10470 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۴ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,970
10468 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۲ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12432 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,990
12430 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,990
12428 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۰۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,720
12426 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12424 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,720
12422 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12420 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,720
12418 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12415 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,720
12413 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11309 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11303 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,670
11301 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11299 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11295 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11293 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,850
11291 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,850
11289 کارخانه 12 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,855
11282 کارخانه 10 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,040
11274 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,840
مشاهده بیشتر
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12707 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
12705 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
12703 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
12701 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12699 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
12697 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12695 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
12693 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
12691 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
12688 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
3 22,020
مشاهده بیشتر
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11407 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,560
11405 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,560
11403 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,375
11401 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,375
11399 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,375
11397 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,375
11395 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,560
11393 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,560
11390 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
2.5 22,295
11388 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12761 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12759 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12757 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12755 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12753 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12751 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12749 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12747 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12745 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
2 21,830
12743 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11941 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11939 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۴ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11937 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11935 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11933 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11931 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11929 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۵ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,380
11927 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11925 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11923 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۰۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11986 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11980 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,490
11977 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,490
11975 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,440
11973 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,440
11971 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,440
11969 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,440
11967 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,440
11963 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,710
11960 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10420 کارخانه 40 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10418 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10416 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10414 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,745
10412 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,745
10410 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,745
10408 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,745
10406 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,745
10404 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,745
10402 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,745
مشاهده بیشتر
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12613 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
12611 کارخانه 25 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12609 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
12607 کارخانه 22 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12604 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
12601 کارخانه 20 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12599 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
12597 کارخانه 18 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12595 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
12585 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12643 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12641 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12638 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,800
12636 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,800
12634 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,570
12632 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,570
12630 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,570
12628 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,570
12626 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 23,580
12624 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11008 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,190
11005 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10999 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10993 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10991 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,190
10985 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10983 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,190
10979 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10970 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,190
10967 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12672 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12670 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12668 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12665 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12663 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,020
12659 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,020
12654 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,020
12652 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,020
12650 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,950
12648 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد قائم
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12037 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12029 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,925
12024 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,925
12019 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,925
12013 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,925
12008 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,925
12003 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
11998 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,925
11992 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11920 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۰۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,690
11918 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۸ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,690
11916 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,690
11914 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,690
11912 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۲ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,690
11910 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,690
11908 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,690
11904 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11902 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۲ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11900 کارخانه 8 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12734 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12732 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,780
12730 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,780
12728 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,740
12726 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,740
12724 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,740
12722 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,740
12720 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,780
12718 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,780
12716 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,100
مشاهده بیشتر
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12519 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
12515 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12511 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,740
12505 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12502 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,740
12497 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,740
12493 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,740
12485 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
12479 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,740
12467 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12188 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12182 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,630
12179 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,630
12177 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,630
12175 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,630
12173 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,630
12171 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,630
12169 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12167 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,820
12165 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10393 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10391 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
10389 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
10387 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
10376 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
10370 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
10338 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
10333 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
10318 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10302 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12939 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار
۱۳:۰۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12937 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار
۱۲:۵۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12935 کارخانه 6.5 A2 شاخ آجدار
۱۲:۵۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12959 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار
۱۳:۳۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12957 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۳:۳۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,850
12955 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار
۱۳:۲۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,850
12953 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۳:۲۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,850
12951 کارخانه 8 A2 شاخ آجدار
۱۳:۲۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13030 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار
۱۶:۳۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13028 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار