جستجو
بستن
در حال مشاهده 10.5
بارگیری
سایز
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12300 بنگاه اصفهان 3 6 10.5
۱۳:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,670
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11985 کارخانه مشهد 3 6 10.5
۱۰:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,715
11982 کارخانه 3 6 10.5
۱۰:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12372 کارخانه مشهد 3 6 10.5
۱۴:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12565 کارخانه 3 6 10.5
۱۷:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن