جستجو
بستن
در حال مشاهده 14
محل بارگیری
سایز
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12308 بنگاه اصفهان 14 4 6
۱۳:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12025 کارخانه تهران 14 3 6
۱۰:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12143 کارخانه تهران 14 4 6
۱۱:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12092 14 4 6
۱۱:۲۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12072 کارخانه اصفهان 14 4 6
۱۱:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
12069 کارخانه 14 4 6
۱۱:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
12039 کارخانه مشهد 14 4 6
۱۰:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12218 کارخانه مشهد 14 120 6
۱۲:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12374 کارخانه مشهد 14 4 6
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12487 کارخانه 14 3 6
۱۶:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13446 14 30*30 2.5 6
۱۱:۲۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
14 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن