جستجو
بستن
در حال مشاهده 15
بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12244 کارخانه 4 6 15
۱۳:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,700
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12310 بنگاه اصفهان 3 6 15
۱۳:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,940
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12054 کارخانه 4 6 15
۱۱:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,340
12031 کارخانه 4 6 15
۱۰:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,700
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12437 کارخانه 3 6 15
۱۶:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد اسپیرال
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12275 کارخانه 4 6 15
۱۳:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,340
پروفیل 2
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10908 کارخانه اصفهان 2 6 15 508
۱۷:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10902 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۷:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10807 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10656 کارخانه اصفهان 2 6 15 40*40
۱۲:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10627 کارخانه اصفهان 2 6 15 30*50
۱۱:۵۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10602 کارخانه اصفهان 2 6 15 20*60
۱۱:۵۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
15 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن