جستجو
بستن
در حال مشاهده 155
بارگیری
سایز
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10371 بنگاه تهران 14 27 155
۱۴:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 3,220,000
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10247 کارخانه 14 29 155
۱۳:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10125 انبار اصفهان 14 155
۱۰:۱۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,944,000
9898 کارخانه 14 155
۱۵:۱۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,770
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9947 انبار اصفهان 14 36 155
۱۷:۴۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,761,000
155 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن