جستجو
بستن
در حال مشاهده 170
بارگیری
سایز
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10374 بنگاه تهران 16 170
۱۴:۲۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 4,073,000
تیرآهن اهواز انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10275 بنگاه تهران 16 170
۱۳:۳۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10236 کارخانه 16 12 170
۱۳:۱۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10249 کارخانه 16 27 170
۱۳:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,390
تیرآهن ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10288 انبار 16 27 170
۱۳:۴۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
10282 کارخانه 16 27 170
۱۳:۴۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,930
تیرآهن کرمانشاه
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10186 کارخانه 16 36 170
۱۲:۴۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
3.5 3,853,000
نبشی فولاد شکفته
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12362 کارخانه یزد 8 12 170
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
170 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن