جستجو
بستن
در حال مشاهده 18
محل بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12246 کارخانه 18 4 6
۱۳:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12314 بنگاه اصفهان 18 4 6
۱۳:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12102 کارخانه مشهد 18 4 6
۱۱:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12094 کارخانه 18 4 6
۱۱:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12074 کارخانه اصفهان 18 4 6
۱۱:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
12065 کارخانه 18 4 6
۱۱:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12056 کارخانه 18 4 6
۱۱:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12050 کارخانه 18 4 6
۱۱:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12046 کارخانه 18 4 6
۱۱:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12036 18 4 6
۱۰:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,660
12033 کارخانه 18 4 6
۱۰:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12440 کارخانه 18 4 6
۱۶:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12469 کارخانه 18 4 6
۱۶:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
پروفیل 2/5
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11866 کارخانه اصفهان 18 508 2.5 6
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11825 کارخانه اصفهان 18 507 2.5 6
۱۶:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
پروفیل درب و پنجره ضخامت 2/5
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13482 18 2.5 6
۱۲:۵۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13481 18 2.5 6
۱۲:۵۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13480 18 2.5 6
۱۲:۴۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
18 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن