جستجو
بستن
در حال مشاهده 19
بارگیری
سایز
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12226 کارخانه 120 6 19
۱۲:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12184 کارخانه 120 6 19
۱۲:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12442 کارخانه 120 6 19
۱۶:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12575 کارخانه 120 6 19
۱۷:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
19 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن