جستجو
بستن
در حال مشاهده 22
بارگیری
سایز
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12320 بنگاه اصفهان 120 6 22
۱۳:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12141 کارخانه 4 6 22
۱۱:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12130 کارخانه 4 6 22
۱۱:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12122 کارخانه 4 6 22
۱۱:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12108 کارخانه مشهد 4 6 22
۱۱:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12067 کارخانه 4 6 22
۱۱:۱۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12220 کارخانه مشهد 120 6 22
۱۲:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
12214 کارخانه 120 6 22
۱۲:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12201 کارخانه اصفهان 120 6 22
۱۲:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
12151 کارخانه 120 6 22
۱۱:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12581 کارخانه 4 6 22
۱۷:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
22 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن