جستجو
بستن
در حال مشاهده 23
بارگیری
سایز
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12015 کارخانه مشهد 3.8 6 23
۱۰:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12248 کارخانه 120 6 23
۱۳:۲۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,700
12216 کارخانه مشهد 120 6 23
۱۲:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12207 کارخانه اصفهان 120 6 23
۱۲:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 235,000
12160 کارخانه 120 6 23
۱۱:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,120
12145 کارخانه 120 6 23
۱۱:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 22,700
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12378 کارخانه مشهد 120 6 23
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12577 کارخانه 6 6 23
۱۷:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
23 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن