جستجو
بستن
در حال مشاهده 24
محل بارگیری
سایز
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12119 کارخانه مشهد 24 4 6
۱۱:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
پروفیل درب و پنجره ضخامت 2
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13475 24 2 6.6
۱۲:۳۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13474 24 2 6.6
۱۲:۳۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13473 24 2 6.6
۱۲:۳۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13472 24 2 6.6
۱۲:۳۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13471 24 2 6.6
۱۲:۳۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13470 24 2 6.6
۱۲:۳۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13468 24 2 6.6
۱۲:۳۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13467 24 2 6.6
۱۲:۲۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13466 24 2 6.6
۱۲:۲۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13465 24 2 6.6
۱۲:۲۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
پروفیل فرانسوی
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13510 کارخانه جهان 24 2 6.6
۱۴:۰۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13507 پروفیل فولادی جباری 24 2 6.6
۱۴:۰۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13506 کارخانه پروفیل اصفهان 24 2 6.6
۱۴:۰۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13505 کارخانه تهران شرق 24 2 6.6
۱۳:۵۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13504 کارخانه هیربد زرندیه 24 2 6.6
۱۳:۵۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13503 کارخانه مهر سهند 24 2 6.6
۱۳:۵۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13501 کارخانه علویجه 24 2 6.6
۱۳:۵۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13499 کارخانه صدرا 24 2 6.6
۱۳:۴۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13497 کارخانه صابری 24 2 6.6
۱۳:۴۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13496 کارخانه زرین برش لنجان 24 2 6.6
۱۳:۴۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
24 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن