جستجو
بستن
در حال مشاهده 27
محل بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12250 کارخانه 27 120 6
۱۳:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,980
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12241 کارخانه 27 120 6
۱۳:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12224 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۲:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12205 کارخانه اصفهان 27 120 6
۱۲:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,080
12180 کارخانه 27 120 6
۱۲:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12155 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۱:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12149 کارخانه 27 120 6
۱۱:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12382 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12365 کارخانه مشهد 27 2.5 6
۱۴:۱۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
27 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن