جستجو
بستن
در حال مشاهده 28
بارگیری
سایز
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12234 کارخانه 120 6 28
۱۲:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12187 کارخانه 120 6 28
۱۲:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12444 کارخانه 120 6 28
۱۶:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
28 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن