جستجو
بستن
در حال مشاهده 31
محل بارگیری
سایز
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12199 کارخانه 31 120 6
۱۲:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,695
پروفیل 2
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10882 کارخانه اصفهان 31 2 2 6
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
پروفیل درب و پنجره ضخامت 2
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13449 31 2 6.6
۱۲:۰۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,053
پروفیل درب و پنجره ضخامت 2/5
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13487 31 2.5 6.6
۱۳:۰۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13485 31 2.5 6.6
۱۳:۰۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13484 31 2.5 6.6
۱۳:۰۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13479 31 2.5 6.6
۱۲:۴۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13478 31 2.5 6.6
۱۲:۴۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13477 31 2.5 6.6
۱۲:۳۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13476 31 2.5 6.6
۱۲:۳۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
پروفیل فرانسوی
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13509 پروفیل فولادی جباری 31 2.5 6.6
۱۴:۰۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13508 کارخانه پروفیل اصفهان 31 2.5 6.6
۱۴:۰۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13502 کارخانه علویجه 31 2.5 6.6
۱۳:۵۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13493 31 2.5 6.6
۱۳:۴۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 2,965
13320 پروفیل فولادی جباری 31 2.5 6.6
۱۶:۰۸ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13319 کارخانه پروفیل اصفهان 31 2.5 6.6
۱۶:۰۶ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13312 کارخانه علویجه 31 2.5 6.6
۱۵:۵۸ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13303 31 2.5 6.6
۱۵:۳۳ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 33,025
31 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن