جستجو
بستن
در حال مشاهده 32
محل بارگیری
سایز
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12326 بنگاه اصفهان 32 6 6
۱۳:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12114 کارخانه مشهد 32 4.8 6
۱۱:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12271 کارخانه 32 120 6
۱۳:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12222 کارخانه 32 120 6
۱۲:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12190 کارخانه 32 120 6
۱۲:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12384 کارخانه مشهد 32 6 6
۱۴:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12489 کارخانه 32 120 6
۱۶:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
32 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن