جستجو
بستن
در حال مشاهده -
محل بارگیری
سایز
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11997 بنگاه اصفهان - 3 6
۱۰:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
11994 بنگاه اصفهان - 3 6
۱۰:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12088 بنگاه اصفهان - 4 6
۱۱:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12058 بنگاه اصفهان - 4 6
۱۱:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12197 بنگاه اصفهان - 120 6
۱۲:۳۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12195 بنگاه اصفهان - 120 6
۱۲:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
- مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن