جستجو
بستن
در حال مشاهده 8.5
بارگیری
سایز
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11991 کارخانه 3 6 8.5
۱۰:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,090
نبشی فولاد اسپیرال
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12281 کارخانه 3 6 8.5
۱۳:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,090
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12558 کارخانه 3 6 8.5
۱۷:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
8.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن