جستجو
بستن
در حال مشاهده 9.4
محل بارگیری
سایز
پروفیل 2
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10661 کارخانه اصفهان 9.4 25*25 2 6
۱۲:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
پروفیل 2/5
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11836 کارخانه اصفهان 9.4 30*10 2.5 6
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13368 کارخانه خاور صنعت هما 9.4 1 6
۰۹:۲۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,362
پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1
آخریـن بروزرسانی ۰۹ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13326 کارخانه خلیج فارس 9.4 1 6
۰۹:۱۳ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 3,622
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13445 9.4 20*20 2.5 6
۱۱:۲۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
9.4 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن