جستجو
بستن
در حال مشاهده 1.25
محل بارگیری
سایز
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11326 کارخانه رول 1.25 80
۱۴:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11324 کارخانه رول 1.25 70
۱۴:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11322 کارخانه رول 1.25 60
۱۴:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11320 کارخانه رول 1.25 50
۱۴:۲۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11318 کارخانه رول 1.25 45
۱۴:۲۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11316 کارخانه رول 1.25 40
۱۴:۲۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11314 کارخانه رول 1.25 35
۱۴:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11311 کارخانه رول 1.25 30
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11308 کارخانه رول 1.25 25
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11305 کارخانه رول 1.25 20
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
مشاهده بیشتر
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10667 انبار اصفهان 1.25 8
۱۲:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10658 انبار اصفهان 1.25 6
۱۲:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10652 انبار اصفهان 1.25 120
۱۲:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10645 انبار اصفهان 1.25 4
۱۲:۰۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10632 انبار اصفهان 1.25 15
۱۱:۵۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10625 انبار اصفهان 1.25 12
۱۱:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10619 انبار اصفهان 1.25 10
۱۱:۵۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10597 انبار اصفهان 1.25 3
۱۱:۴۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 2,725
10595 انبار اصفهان 1.25 2.5
۱۱:۴۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 2,718
10589 انبار اصفهان 1.25 2
۱۱:۴۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 2,857
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10567 بنگاه اصفهان 1.25 4
۱۱:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10563 بنگاه تهران 1.25 4
۱۱:۳۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10555 بنگاه تهران 1.25 3
۱۱:۳۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10553 بنگاه تهران 1.25 2
۱۱:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10532 بنگاه اصفهان 1.25 3
۱۱:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
10530 بنگاه اصفهان 1.25 2.5
۱۱:۰۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,718
10526 بنگاه اصفهان 1.25 2
۱۱:۰۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,857
ورق کرکره رنگی چین
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11660 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11657 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11655 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11653 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۰۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11651 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۰۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11649 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.47
۱۴:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11647 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11645 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11643 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11641 بنگاه تهران کرکره 1.25 0.4
۱۴:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق کرکره شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11688 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 90
۱۴:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,335
11686 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 80
۱۴:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,335
11682 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 70
۱۴:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,425
11678 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 60
۱۴:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,587
11674 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 50
۱۴:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,668
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11876 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.5
۱۶:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,650
11861 کارخانه رول 1.25 0.5
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 38,700
11855 کارخانه رول 1.25 0.8
۱۶:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,317
11852 بنگاه تهران رول 1.25 0.7
۱۶:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,438
11844 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.7
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,416
11835 کارخانه رول 1.25 0.7
۱۶:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,407
11828 بنگاه تهران رول 1.25 0.6
۱۶:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,600
11816 بنگاه تهران رول 1.25 0.9
۱۶:۱۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,348
11809 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.9
۱۶:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11806 کارخانه رول 1.25 0.9
۱۶:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,317
مشاهده بیشتر
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11892 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.5
۰۹:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,659
11888 کارخانه رول 1.25 0.5
۰۹:۵۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,650
1.25 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن