جستجو
بستن
در حال مشاهده 1.5
محل بارگیری
سایز
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10638 انبار اصفهان 1.5 2.5
۱۲:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10635 انبار اصفهان 1.5 2
۱۱:۵۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10628 انبار اصفهان 1.5 15
۱۱:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10614 انبار اصفهان 1.5 8
۱۱:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10610 انبار اصفهان 1.5 6
۱۱:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10606 انبار اصفهان 1.5 120
۱۱:۵۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10604 انبار اصفهان 1.5 4
۱۱:۵۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 2,750
10600 انبار اصفهان 1.5 3
۱۱:۴۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,750
10587 انبار اصفهان 1.5 12
۱۱:۴۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10585 انبار اصفهان 1.5 10
۱۱:۴۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10583 بنگاه تهران 1.5 8
۱۱:۴۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10581 بنگاه تهران 1.5 6
۱۱:۴۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10573 بنگاه تهران 1.5 120
۱۱:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10565 بنگاه تهران 1.5 4
۱۱:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10557 بنگاه تهران 1.5 3
۱۱:۳۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10549 بنگاه تهران 1.5
۱۱:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10547 بنگاه تهران 1.5 12
۱۱:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10543 بنگاه اصفهان 1.5 8
۱۱:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10541 بنگاه اصفهان 1.5 6
۱۱:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10538 بنگاه اصفهان 1.5 120
۱۱:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
مشاهده بیشتر
1.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن