جستجو
بستن
در حال مشاهده 1
بارگیری
سایز
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10662 انبار اصفهان 8 1
۱۲:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10654 انبار اصفهان 6 1
۱۲:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10649 انبار اصفهان 120 1
۱۲:۱۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10647 انبار اصفهان 4 1
۱۲:۰۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10642 انبار اصفهان 3 1
۱۲:۰۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10640 انبار اصفهان 2.5 1
۱۲:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10630 انبار اصفهان 15 1
۱۱:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10622 انبار اصفهان 12 1
۱۱:۵۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10616 انبار اصفهان 10 1
۱۱:۵۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10592 انبار اصفهان 2 1
۱۱:۴۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 32,753
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10579 بنگاه اصفهان 120 1
۱۱:۴۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10576 بنگاه تهران 120 1
۱۱:۳۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10571 بنگاه اصفهان 4 1
۱۱:۳۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10569 بنگاه تهران 4 1
۱۱:۳۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10561 بنگاه اصفهان 3 1
۱۱:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10559 بنگاه تهران 3 1
۱۱:۳۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10551 بنگاه تهران 2 1
۱۱:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10528 بنگاه اصفهان 2 1
۱۱:۰۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 32,753
ورق کرکره رنگی چین
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11670 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11668 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11666 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11664 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1
۱۴:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11662 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11636 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 46,550
11633 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 46,550
11631 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۰۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 49,750
ورق کرکره شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11690 بنگاه اصفهان 90 کرکره 1
۱۴:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,850
11684 بنگاه اصفهان 80 کرکره 1
۱۴:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,850
11680 بنگاه اصفهان 70 کرکره 1
۱۴:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,850
11676 بنگاه اصفهان 60 کرکره 1
۱۴:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 39,650
11672 بنگاه اصفهان 50 کرکره 1
۱۴:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 40,750
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11879 بنگاه تهران 0.5 رول 1
۱۶:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 40,900
11870 بنگاه اصفهان 0.5 رول 1
۱۶:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 40,650
11867 کارخانه 0.5 رول 1
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 40,550
11859 کارخانه 0.8 رول 1
۱۶:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 36,850
11848 بنگاه تهران 0.7 رول 1
۱۶:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 38,000
11841 بنگاه اصفهان 0.7 رول 1
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,750
11832 کارخانه 0.7 رول 1
۱۶:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,650
11822 بنگاه تهران 0.6 رول 1
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 39,800
11818 بنگاه تهران 0.9 رول 1
۱۶:۱۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,000
11812 بنگاه اصفهان 0.9 رول 1
۱۶:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,750
مشاهده بیشتر
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11890 بنگاه اصفهان 0.5 رول 1
۰۹:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 40,650
11886 کارخانه 0.5 رول 1
۰۹:۵۵ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 40,550
1 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن