جستجو
بستن
در حال مشاهده ابرکوه یزد
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10295 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,470
10293 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10270 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10266 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,470
10244 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
10227 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,470
10221 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۰۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
10214 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10210 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
10204 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ابرکوه یزد مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن