از کارشناسان ما مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده تیرآهن
برند تولید کننده
سایز محصول
هاش سبک
هاش سنگین
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار
تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار
تیرآهن ذوب آهن اصفهان(خراب)
تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان
تیرآهن کرمانشاه
تیرآهن یزد امروز
تیرآهن ظفربناب
تیرآهن فایکو
تیرآهن کوثر اهواز
تیرآهن ناب تبریز
تیرآهن آریان فولاد
تیرآهن ماهان
ادامه لیست
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری سایز واحد وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
هاش HEB سایز 60 سانتی متر 12 انبار اصفهان 60 کیلوگرم 2544
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 55 سانتی متر 12 انبار اصفهان 55 کیلوگرم 1680
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 50 سانتی متر 12 انبار اصفهان 50 کیلوگرم 1860
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 45 سانتی متر 12 انبار اصفهان 45 کیلوگرم 1680
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 40 سانتی متر 12 انبار اصفهان 40 کیلوگرم 1500
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 36 سانتی متر 12 انبار اصفهان 36 کیلوگرم 1344
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 34 سانتی متر 12 انبار اصفهان 34 کیلوگرم 1260
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 32 سانتی متر 12 انبار اصفهان 32 کیلوگرم 1172
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 30 سانتی متر 12 انبار اصفهان 30 کیلوگرم 999
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 28 سانتی متر 12 انبار اصفهان 28 کیلوگرم 875
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 26 سانتی متر 12 اصفهان 26 کیلوگرم 764
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 24 سانتی متر 12 انبار اصفهان 24 کیلوگرم 702
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 22 سانتی متر 12 انبار اصفهان 22 کیلوگرم 606
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 20 سانتی متر 12 انبار اصفهان 20 کیلوگرم 508
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 18 سانتی متر 12 انبار اصفهان 18 کیلوگرم 426
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 16 سانتی متر 12 انبار اصفهان 16 کیلوگرم 365
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 14 سانتی متر 12 انبار اصفهان 14 کیلوگرم 297
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 12 سانتی متر 12 انبار اصفهان 12 کیلوگرم 239
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEA سایز 10 سانتی متر 12 انبار اصفهان 10 کیلوگرم 201
تماس بگیرید
ثابت
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری سایز واحد وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
هاش HEB سایز 60 سانتی متر 12 انبار اصفهان 60 کیلوگرم 2544
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 55 سانتی متر 12 انبار اصفهان 55 کیلوگرم 2388
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 50 سانتی متر 12 انبار اصفهان 50 کیلوگرم 2244
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 45 سانتی متر 12 انبار اصفهان 45 کیلوگرم 2052
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 40 سانتی متر 12 انبار اصفهان 40 کیلوگرم 1860
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 36 سانتی متر 12 انبار اصفهان 36 کیلوگرم 1704
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 34 سانتی متر 12 انبار اصفهان 34 کیلوگرم 1608
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 32 سانتی متر 12 انبار اصفهان 32 کیلوگرم 1524
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 30 سانتی متر 12 انبار اصفهان 30 کیلوگرم 1404
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 28 سانتی متر 12 انبار اصفهان 28 کیلوگرم 1236
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 26 سانتی متر 12 انبار اصفهان 26 کیلوگرم 1116
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 24 سانتی متر 12 انبار اصفهان 24 کیلوگرم 999
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 22 سانتی متر 12 انبار اصفهان 22 کیلوگرم 858
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 20 سانتی متر 12 انبار اصفهان 20 کیلوگرم 736
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 18 سانتی متر 12 انبار اصفهان 18 کیلوگرم 615
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 16 سانتی متر 12 انبار اصفهان 16 کیلوگرم 512
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 14 سانتی متر 12 انبار اصفهان 14 کیلوگرم 405
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 12 سانتی متر 12 انبار اصفهان 12 کیلوگرم 321
تماس بگیرید
ثابت
هاش HEB سایز 10 سانتی متر 12 انبار اصفهان 10 کیلوگرم 245
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول سایز محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 کارخانه 506 10 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 کارخانه 425 12 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 کارخانه 375 14 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 کارخانه 325 16 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک 20 کارخانه 240 18 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 کارخانه 275 18 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک 18 کارخانه 210 24 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 کارخانه 225 24 کیلوگرم
۱۴:۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
22,010 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 کارخانه 190 30 کیلوگرم
۱۰:۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
22,010 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک 16 کارخانه 172 30 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک 14 کارخانه 137 40 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 کارخانه 155 36 کیلوگرم
۱۰:۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
23,760 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 کارخانه 125 44 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول سایز محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
تیرآهن 30 ذوب آهن انبار اصفهان 30 انبار اصفهان 506 10
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن انبار اصفهان 27 انبار اصفهان 425 12
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن انبار اصفهان 24 انبار اصفهان 375 14
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 22 ذوب آهن انبار اصفهان 22 انبار اصفهان 325 16
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن انبار اصفهان 20 انبار اصفهان 275 18
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن انبار اصفهان 18 انبار اصفهان 225 24
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان 16 انبار اصفهان 190 30
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان 14 انبار اصفهان 155 36
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان 12 انبار اصفهان 125 44
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته محل بارگیری واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 506 10 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
11,926 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 425 12 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
9,908 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 375 14 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
8,440 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 325 16 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
7,477 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 275 18 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
6,513 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 225 24 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
5,091 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 190 30 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
4,128 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 155 36 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
3,651 تـــومـان
ثابت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 44 بنگاه اصفهان شاخه
۱۰:۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
3,577 تـــومـان
ثابت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان(خراب)
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول سایز محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
تیرآهن 30 لانه زنبوری 30 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 27 لانه زنبوری 27 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 24 لانه زنبوری 24 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 22 لانه زنبوری 22 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 20 لانه زنبوری 20 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 18 لانه زنبوری 18 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 16 لانه زنبوری 16 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 14 لانه زنبوری 14 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 12 لانه زنبوری 12 انبار اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن نیمه سبک 20 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن نیمه سبک 18 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن نیمه سبک 16 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 14 ذوب آهن نیمه سبک 14 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 کارخانه
تماس بگیرید
ثابت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 کارخانه
۱۵:۰۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
32,000 تـــومـان
ثابت
درباره ما کانال قیمت روز سبد خرید جستجو