از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت تیرآهن

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت تیرآهن ذوب آهن
 • قیمت تیرآهن اصفهان
 • قیمت تیرآهن نرمال
 • قیمت روز تیرآهن کرمانشاه
 • قیمت تیرآهن یزد امروز
 • قیمت تیرآهن ظفر بناب
 • قیمت تیرآهن فایکو
 • قیمت تیرآهن اهواز
 • قیمت تیرآهن ناب تبریز
 • هاش سنگین
 • قیمت تیرآهن آریان فولاد
 • هاش سبک
 • تیرآهن ماهان
سایز محصول
 • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 506 10 کیلوگرم ۳۰
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 425 12 کیلوگرم ۲۷
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 375 14 کیلوگرم ۲۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 325 16 کیلوگرم ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک

کارخانه 240 18 کیلوگرم ۲۰
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
28,900 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 275 18 کیلوگرم ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک

کارخانه 210 24 کیلوگرم 18
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
25,320 تـــومـان
0.5 %
90 تـــومـان

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 225 24 کیلوگرم 18
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
25,870 تـــومـان
2.5 %
550 تـــومـان

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 190 30 کیلوگرم ۱۶
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
28,810 تـــومـان
4 %
1,010 تـــومـان

تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک

کارخانه 172 30 کیلوگرم ۱۶
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,955 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک

کارخانه 137 40 کیلوگرم ۱۴
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,955 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 155 36 کیلوگرم ۱۴
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
28,350 تـــومـان
11 %
2,755 تـــومـان

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 125 44 کیلوگرم ۱۲
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 30 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 506 10 ۳۰
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
14,770,000 تـــومـان
99900 %
14,755,230 تـــومـان

تیرآهن 27 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 425 12 ۲۷
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
12,200,000 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 24 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 375 14 ۲۴
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
10,825,000 تـــومـان
1 %
90,000 تـــومـان

تیرآهن 22 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 325 16 ۲۲
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
10,185,000 تـــومـان
1 %
95,000 تـــومـان

تیرآهن 20 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 275 18 ۲۰
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
9,080,000 تـــومـان
4.5 %
370,000 تـــومـان

تیرآهن 18 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 225 24 18
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
5,915,000 تـــومـان
2 %
90,000 تـــومـان

تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 190 30 ۱۶
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
5,365,000 تـــومـان
2.5 %
140,000 تـــومـان

تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 155 36 ۱۴
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
4,360,000 تـــومـان
7 %
280,000 تـــومـان

تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان

انبار اصفهان 125 44 ۱۲
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
4,590,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 30 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 506 10 کیلوگرم ۳۰
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,310 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 27 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 433 12 کیلوگرم ۲۷
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,310 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 24 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 368 14 کیلوگرم ۲۴
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,310 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 22 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 314 16 کیلوگرم ۲۲
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,310 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 20 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 270 18 کیلوگرم ۲۰
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,310 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 18 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 225 24 کیلوگرم 18
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,100 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 16 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 190 30 کیلوگرم ۱۶
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,100 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 186 36 کیلوگرم ۱۴
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,100 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 12 نرمال ذوب آهن اصفهان

کارخانه 125 44 کیلوگرم ۱۲
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
24,310 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 140 42 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 150 40 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 120 48 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 کرمانشاه

کارخانه 170 36 شاخه ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 130 44 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 24 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 14 301 کیلوگرم ۲۴
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
26,750 تـــومـان
1 %
150 تـــومـان

تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 18 300 کیلوگرم ۲۲
۱۴:۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
26,600 تـــومـان
0.5 %
100 تـــومـان

تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 18 257 کیلوگرم ۲۰
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
26,750 تـــومـان
1 %
150 تـــومـان

تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 21 218 کیلوگرم 18
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
25,000 تـــومـان
4 %
900 تـــومـان

تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 24 297 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 36 135 کیلوگرم ۱۴
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,100 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 20 ظفربناب

کارخانه 9 305 کیلوگرم ۲۰
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
22,650 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 16 ظفربناب

کارخانه 12 170 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 ظفربناب

کارخانه 18 123 کیلوگرم ۱۴
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
22,650 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 ظفربناب

کارخانه 18 130 کیلوگرم ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 ظفربناب

کارخانه 12 200 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 16 فایکو

کارخانه 170 27 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 فایکو

کارخانه 135 36 کیلوگرم ۱۴
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
25,100 تـــومـان
3 %
650 تـــومـان

تیرآهن 24 فایکو

کارخانه 353 14 کیلوگرم ۲۴
۱۴:۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
26,300 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 22 فایکو

کارخانه 305 16 کیلوگرم ۲۲
۱۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
26,900 تـــومـان
2.5 %
600 تـــومـان

تیرآهن 20 فایکو

کارخانه 250 18 کیلوگرم ۲۰
۱۴:۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
26,300 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 18 فایکو

کارخانه 200 24 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 فایکو

کارخانه 155 29 کیلوگرم ۱۴
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 18 اهواز

کارخانه 27 215 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 اهواز

کارخانه 33 167 کیلوگرم ۱۶
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
23,750 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 اهواز

کارخانه 40 135 کیلوگرم ۱۴
۱۴:۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
23,750 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۲. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول وزن تعداد شاخه در هر بسته محل بارگیری واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 18 ناب تبریز

190 24 انبار شاخه 18
۱۶:۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
23,395 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 16 ناب تبریز

170 27 کارخانه کیلوگرم ۱۶
۱۶:۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
23,395 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 ناب تبریز

130 30 انبار شاخه ۱۴
۱۶:۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
23,395 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 ناب تبریز

130 30 کارخانه کیلوگرم ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 ناب تبریز

210 24 کارخانه کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 ناب تبریز

170 27 انبار شاخه ۱۶
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری سایز واحد وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

هاش HEB سایز 60 سانتی متر

12 انبار اصفهان 60 کیلوگرم 2544
تماس بگیرید
ثابت

هاش HEB سایز 55 سانتی متر

12 انبار اصفهان 55 کیلوگرم 2388
تماس بگیرید
ثابت

هاش HEB سایز 50 سانتی متر

12 انبار اصفهان 50 کیلوگرم 2244
تماس بگیرید
ثابت

هاش HEB سایز 45 سانتی متر

12 انبار اصفهان 45 کیلوگرم 2052
تماس بگیرید
ثابت

هاش HEB سایز 40 سانتی متر

12 انبار اصفهان 40 کیلوگرم 1860
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 36 سانتی متر

12 انبار اصفهان 36 کیلوگرم 1704
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 34 سانتی متر

12 انبار اصفهان 34 کیلوگرم 1608
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 32 سانتی متر

12 انبار اصفهان 32 کیلوگرم 1524
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
54,100 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 30 سانتی متر

12 انبار اصفهان 30 کیلوگرم 1404
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 28 سانتی متر

12 انبار اصفهان 28 کیلوگرم 1236
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 26 سانتی متر

12 انبار اصفهان 26 کیلوگرم 1116
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 24 سانتی متر

12 انبار اصفهان 24 کیلوگرم 999
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
52,200 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 22 سانتی متر

12 انبار اصفهان 22 کیلوگرم 858
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
50,400 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 20 سانتی متر

12 انبار اصفهان 20 کیلوگرم 736
۱۲:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
50,400 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 18 سانتی متر

12 انبار اصفهان 18 کیلوگرم 615
۱۲:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
27,000 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 16 سانتی متر

12 انبار اصفهان 16 کیلوگرم 512
۱۲:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
27,000 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 14 سانتی متر

12 انبار اصفهان 14 کیلوگرم 405
۱۲:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
27,000 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 12 سانتی متر

12 انبار اصفهان 12 کیلوگرم 321
۱۲:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
55,000 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 10 سانتی متر

12 انبار اصفهان 10 کیلوگرم 245
۱۲:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
55,000 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 27 آریان فولاد

کارخانه 12 420 کیلوگرم ۲۷
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 24 آریان فولاد

کارخانه 15 350 کیلوگرم ۲۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 22 آریان فولاد

انبار 16 300 شاخه ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 آریان فولاد

کارخانه 21 205 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 آریان فولاد

انبار 21 215 شاخه 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 آریان فولاد

انبار 30 160 شاخه ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 آریان فولاد

کارخانه 40 140 کیلوگرم ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 22 آریان فولاد

کارخانه 15 295 کیلوگرم ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 20 آریان فولاد

انبار 21 265 شاخه ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 20 آریان فولاد

کارخانه 21 250 کیلوگرم ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 آریان فولاد

کارخانه 30 175 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 آریان فولاد

انبار 40 110 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۱. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری سایز واحد وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

هاش HEB سایز 60 سانتی متر

12 انبار اصفهان 60 کیلوگرم 2136
۱۲:۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
55,040 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 55 سانتی متر

12 انبار اصفهان 55 کیلوگرم 1680
۱۲:۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
58,710 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 50 سانتی متر

12 انبار اصفهان 50 کیلوگرم 1860
۱۲:۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
58,710 تـــومـان
ثابت

هاش HEB سایز 45 سانتی متر

12 انبار اصفهان 45 کیلوگرم 1680
۱۲:۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
58,710 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 40 سانتی متر

12 انبار اصفهان 40 کیلوگرم 1500
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 36 سانتی متر

12 انبار اصفهان 36 کیلوگرم 1344
۱۵:۳۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 34 سانتی متر

12 انبار اصفهان 34 کیلوگرم 1260
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 32 سانتی متر

12 انبار اصفهان 32 کیلوگرم 1172
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 30 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 999
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
55,960 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 28 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 875
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
54,100 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 26 سانتی متر

12 اصفهان کیلوگرم 764
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 24 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 702
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
56,850 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 22 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 606
تماس بگیرید
ثابت

هاش HEA سایز 20 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 508
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
38,500 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 18 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 426
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
43,100 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 16 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 365
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
49,500 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 14 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 297
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
27,000 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 12 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 239
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
55,000 تـــومـان
ثابت

هاش HEA سایز 10 سانتی متر

12 انبار اصفهان کیلوگرم 201
۱۴:۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
55,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 18 ماهان درجه 1/5

کارخانه 195 21 شاخه 18
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
3,990,000 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 18 ماهان درجه 1

کارخانه 195 21 شاخه 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 ماهان درجه 1/5

کارخانه 165 21 شاخه ۱۶
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
3,990,000 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 16 ماهان درجه 1

کارخانه 165 21 شاخه ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سنگین درجه 1/5

کارخانه 130 21 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سنگین درجه 1

کارخانه 130 21 شاخه ۱۴
۱۰:۴۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
3,045 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سبک درجه 1/5

کارخانه 122 21 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سبک درجه 1

کارخانه 122 21 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن یکی از انواع مقاطع آهنی پرکاربرد در ساختمان‌سازی و صنعت است. تقاضای بالا برای این مقطع فولادی باعث می‌شود که قیمت و خرید تیرآهن به‌صورت روزانه تغییر کند و دچار نوسان شود. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت روز تیرآهن و خرید به قیمت آن با شماره 03138030000 تماس بگیرید و از کارشناسان ما مشاوره بگیرید.

این نوسانات باعث می‌شود که اطلاع از قیمت روز تیرآهن برای فعالان حوزه ساختمان و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار باشد. شما می‌توانید با مراجعه به جداول قیمت تیرآهن ذوب آهن، قیمت تیرآهن زنبوری، قیمت تیرآهن فولاد مبارکه ، قیمت تیرآهن چهارده ، قیمت تیرآهن 18 و قیمت تیرآهن 16 مراجعه کنید.

بهترین فروشنده برای خرید تیرآهن اصفهان کدام شرکت است؟

تیرآهن ذوب آهن اصفهان و تیرآهن فولاد مبارکه به دلیل کیفیت بالا از بهترین و باکیفیت‌ترین انواع تیرآهن موجود در بازار مقاطع فولادی ایران هستند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از فعالان حوزه صنعت و ساختمان به دنبال خرید تیرآهن اصفهان و استفاده از آن در پروژه‌های خود باشند.

آهن آپ با بیش از سه دهه تجربه فعالیت در بازار آهن ایران، یکی از فروشندگان برتر تیرآهن اصفهان است. شما می‌توانید برای استعلام قیمت تیرآهن عمده کارخانه‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه به جداول بالا مراجعه کنید یا در شبکه‌های اجتماعی با کارشناسان ما در تماس باشید.

قیمت تیرآهن ذوب آهن

بررسی قیمت روز تیرآهن ذوب آهن برای کسانی که به دنبال خرید عمده این مقطع فولادی هستند، بسیار مهم است. شما می‌توانید قیمت تیر آهن اصفهان امروز را در جدول‌های قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ، تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار ، تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار تهران ، ذوب آهن اصفهان و ذوب آهن اصفهان انبار ببینید.

قیمت تیرآهن فولاد مبارکه

قیمت روز تیرآهن فولاد مبارکه هم مانند ذوب آهن برای فعالان بازار مقاطع فولادی اهمیت زیادی دارد. شما می‌توانید قیمت تیرآهن فولاد مبارکه را در جداول تیرآهن فولاد مبارکه اصفهان بخوانید

قیمت تیرآهن زنبوری

تیرآهن زنبوری از مقاطع فولادی پرکاربرد در اسکلت پل‌ها و ساختمان‌هاست. این تیرآهن در ابعاد مختلفی تولید می‌شود. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت روز تیرآهن زنبوری به جدول تیرآهن لانه زنبوری مراجعه کنید.

قیمت تیرآهن چهارده

تیرآهن 14 در ساختما‌سازی، پروژه‌های عمرانی و صنعتی کاربرد زیادی دارد؛ به همین دلیل تقاضای برای خرید تیرآهن چهارده زیاد است. این تقاضای زیاد باعث می‌شود که خرید به قیمت تیرآهن 14 برای انبوه‌سازان و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت تیرآهن چهارده امروز و خرید آنلاین تیرآهن به جدول تیرآهن 14 در سایت آهن آپ مراجعه کنید.

خرید تیرآهن 16

یکی از انواع تیرآهن پرکاربرد در صنعت ساختمان، همین مقطع فولادی سایز 16 است. از تیرآهن 16 برای ساخت ستون و ایجاد خرپای سازه بیشترین استفاده می‌شود. شما می‌توایند برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن 16 همه کارخانه‌های فولاد ایران به جدول قیمت تیرآهن 16 مراجعه کنید.

خرید تیرآهن 18

تیرآهن 18 هم یکی دیگر از انواع مقاطع فولادی پرکاربرد در ساختمان‌سازی است. تیرآهن 18 بیشتر برای ساخت ستون‌های اصلی ساختمان استفاده می‌شود. شما می‌توانید برای استعلام لیست قیمت روز تیرآهن 18 به جدول قیمت تیرآهن 18 مراجعه کنید.

خرید تیرآهن ipe

تیرآهن به انواع IPE، INP، هاش و لانه‌زنبوری تقسیم می‌شود. تیرآهن ipe که به آن تیرآهن معمولی هم می‌گویند یکی از انواع پرکاربرد این مقطع فولادی در ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی است. اگر شما هم به دنبال خرید تیرآهن ipe و اطلاع از قیمت تیرآهن عمده هستید، کافی است به جدول تیرآهن استاندارد مراجعه کنید.

به جز تیرآهن اصفهان، چه برندهایی در بازار تیرآهن فعال هستند؟

کارخانه‌های فولادی مختلفی در ایران در زمینه تولید تیرآهن فعال هستند. آهن آپ با حضور بیش از سه دهه حضور در بازار مقاطع فولادی ایران می‌تواند تیرآهن موردنیاز شما از هر برندی را در کوتاه‌ترین زمان برای شما ارسال کند.

از جمله مهم‌ترین کارخانه‌های تولید تیرآهن ایران که آهن اپ با آن‌ها همکاری دارد باید به موارد زیر اشاره کنیم:

 • فولاد مبارکه اصفهان
 • ذوب آهن اصفهان
 • فولاد زاگرس شهرکرد
 • شرکت فایکو مازندران
 • شرکت نورد آریان فولاد
 • مجتمع فولاد ظفر بناب
 • شرکت فولاد ماهان سپاهان اصفهان
 • فولاد ناب تبریز
 • مجتمع نورد فولاد کرمانشاه
 • فولاد کوثر اهواز
 • نورد فولاد یزد احرامیان

روند خرید آنلاین تیرآهن از آهن آپ چگونه است؟

شرکت آهن آریا سپاهان یا همان آهن آپ باتکیه‌بر بیش از سه دهه تجربه حضور در بازار مقاطع فولادی ایران، آماده است تا سفارش خرید تیرآهن شما را آماده و ارسال کند. شما می‌توانید برای ثبت سفارش و دریافت پیش‌فاکتور به سایت ما مراجعه کنید یا در شبکه‌های اجتماعی با کمک کارشناسان ما سفارش خود را ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از قیمت روز تیرآهن می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

قیمت تیرآهن عمده امروز در آهن آپ

ما در آهن آپ آماده‌ایم تا سفارش خرید تیرآهن عمده شما را در کم‌ترین زمان آماده و برای شما ارسال کنیم. شما می‌توانید برای خرید تیرآهن عمده اصفهان، فایکو، ظفر بناب و دیگر کارخانه‌ها روی ما حساب کنید. کافی است با شماره 03138030000 با ما در تماس باشید.

چه مسائلی بر قیمت تیرآهن امروز تأثیر دارند و باعث نوسان آن می‌شوند؟

همان‌طور که گفتیم تیرآهن یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف است. به دلیل همین کاربرد گسترده رو تقاضای زیاد، قیمت تیرآهن نوسانات زیادی دارد. در کنار تقاضای زیاد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند باعث کاهش یا افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. از مهم‌ترین این فاکتورهای مؤثر بر قیمت روز تیرآهن باید به موارد زیر اشاره کنیم:

قیمت مواد اولیه

تغییر قیمت مواد اولیه یعنی شمش و ورق‌های فولادی به طور مستقیم بر قیمت تیرآهن امروز تأثیر دارد. قیمت مواد اولیه هم خود از فاکتورهای مختلفی تأثیر می‌گیرد.

کاهش تولید و عرضه تیرآهن

کاهش تولید و عرضه تیرآهن توسط کارخانه‌های داخلی باعث کاهش میزان تیرآهن موجود در بازار فولاد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که کارخانه‌ها این مقطع فولادی را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند.

تغییرات قیمت دلار

قیمت دلار به طور مسقیم بر قیمت مقاطع فولادی تاثیر دارد. قیمت دلار نیز تحت تاثیر سیاست‌های خارجی دولت و تحریم‌هاست که پیش‌بینی نوسانات آن پیچیده است.

تیم کارشناسان آهن آپ با رصد دقیق بازار دلار و مقاطع فولادی ایران آماده است شما را در زمینه خرید عمده تیرآهن راهنمایی کند تا مقاطع فولادی مورد نیاز خود را به قیمت و با بهترین شرایط خریداری کنید.

صادرات و واردات مقاطع فولادی و مواد اولیه

صادرات و واردات بر میزان عرضه و تقاضای تیرآهن تاثیر دارد؛ به همین دلیل باعث نوسان قیمت روز تیرآهن می‌شود. سیاست‌های خارجی دولت، نقدینگی و ارزش جهانی دلار بر صادرات و واردات مقاطع فولادی ایران تاثیر دارند. شما می‌توانید اخبار صادرات و واردات مقاطع فولادی ایران را در خبرنامه آهن اپ دنبال کنید.

قیمت جهانی فلزات و فولاد

این فاکتور از جهات مختلفی بر بازار فولاد و آهن ایران تاثیر دارد. اولین اثر آن، نوسان نرخ مواد اولیه است. تاثیر بعدی، کاهش یا افزایش صادرات مقاطع فولادی است؛ چون با افزایش قیمت جهانی، صادرات افزایش پیدا می‌کند. اثر مهم بعدی افزایش قیمت نهایی محصولات فولادی است. با افزایش قیمت جهانی فلزات، قیمت مقاطع فولادی در ایران هم بالا می‌رود.

تغییر قوانین مالیاتی

تغییر قوانین مالیاتی به خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمامی محصولات موجود در بازار تاثیر دارد و مقاطع فولادی هم از این قاعده مستنثنی نیستند. قوانین مالیاتی هم بر نرخ نهایی تیرآهن تاثیر دارند و باعث تغییر آن می‌شوند.

سؤالات متداول:

آیا آهن آپ امکان ارسال خرید تیرآهن اصفهان را به سراسر ایران دارد؟

بله آهن آپ امکان ارسال سفارش‌های شما را به سراسر ایران دارد. شما می‌توانید برای استعلام قیمت تیرآهن عمده و دریافت پیش فاکتور با متخصصان ما در ارتباط باشید و با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

چگونه می‌توانیم قیمت تیرآهن ذوب آهن را از آهن آپ استعلام کرد؟

شما می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی به کارشناسان فروش ما پیام دهید تا آن‌ها لیست قیمت روز تیرآهن را برای شما ارسال کنند. برای استعلام قیمت تیرآهن و دیگر مقاطع فولادی هم می‌توانید به سایت آهن آپ مراجعه کنید و با کلیک روی دکمه دانلود، جدول‌های قیمت امروز را به صورت فایل اکسل دریافت کنید.

در صورت مغایرت در خرید آنلاین تیرآهن از شما امکان عودت بار وجود دارد؟

کارشناسان انبار و لجستیک آهن آپ سفارشات شما را به دقت بررسی، بارگیری و ارسال می‌کنند؛ با توجه به این موضوع نگرانی از بابت مغایرت در سفارشات شما وجود ندارد. در هر صورت اگر مغایرتی در سفارشات ارسال شده شما وجود داشت می‌توانید با هماهنگی آن را بدون پرداخت هزینه باربری به آهن آپ عودت دهید.

چرا بهتر است خرید تیر آهن اصفهان را از آهن آپ انجام دهیم؟

آهن آپ با پشتوانه بیش از سه دهه حضور در بازار آهن آلات ایران، عامل فروش مستقیم مقاطع فولادی کارخانه‌های ذوب آهن، فولاد مبارکه، ماهان سپاهان اصفهان است . شما می‌توانید تیرآهن مورد نیاز خود را با بهترین قیمت از ما خریداری کنید.

آهن آپ چگونه کیفیت سفارش‌های خرید تیرآهن را تضمین می‌کند؟

آهن آپ با داشتن تیم مجرب و متخصص انبار و لجستیک، قبل از ارسال سفارش‌ها، آن‌ها را به طور کامل از نظر کیفیت بررسی و ارسال می‌کند تا هیچ‌گونه مشکلی ایجاد نشود. اگر شما مغایرتی در بار تحویل شده مشاهده کردید می‌توانید با هماهنگی ما مقاطع فولادی را بدون پرداخت هزینه باربری مرجوع کنید.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو