از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت میلگرد ۱۲

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت میلگرد ۱۲
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت میلگرد ۱۲ به طور کیلویی محاسبه می‌شود و در حال حاظر در محدود قیمت 19,735 تومان میباشد.و هر چقدر وزن میلگرد بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. نوسانات بازار آهن و ارز به طور مستقیم بر قیمت میلگرد 12 a3 تاثیر می‌گذارد. قیمت میلگرد 12 در بورس کالا به طور روزانه تعیین می‌شود و بر قیمت میلگرد در بازار آزاد نیز تاثیر می‌گذارد.

قیمت میلگرد ۱۲

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۱۲
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,500 تـــومـان
100 تـــومـان

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,500 تـــومـان
100 تـــومـان

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,650 تـــومـان
5.5 %
1,135 تـــومـان

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار اصفهان A3 ۱۲
۱۰:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
25,140 تـــومـان
3 %
645 تـــومـان

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
25,130 تـــومـان
5 %
1,095 تـــومـان

میلگرد 12 صبح پارسیان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۰:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,680 تـــومـان
4 %
920 تـــومـان

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۱۲
۱۰:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,920 تـــومـان
3 %
700 تـــومـان

میلگرد 12 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار شاخه 3 تا 11 متری کارخانه و انبار A3 ۱۲
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
21,960 تـــومـان
3.5 %
700 تـــومـان

میلگرد 12 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۰:۴۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
24,850 تـــومـان
4 %
905 تـــومـان

میلگرد 12 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,695 تـــومـان
4 %
840 تـــومـان

میلگرد 12 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,665 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
22,940 تـــومـان
4 %
800 تـــومـان

میلگرد 12 پارس آرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,130 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 پارس آرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,170 تـــومـان
4 %
785 تـــومـان

کلاف ساده 12 ذوب آهن

کارخانه 1008 ۱۲
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
24,130 تـــومـان
ثابت

کلاف 12 آجدار کویر کاشان

شاخ آجدار کارخانه A2 ۱۲
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
24,955 تـــومـان
4.5 %
965 تـــومـان

کلاف 12 آجدار کویر کاشان

شاخ آجدار کارخانه A3 ۱۲
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
24,955 تـــومـان
4.5 %
965 تـــومـان

کلاف ساده 12 کویر کاشان

ساده کارخانه A1 ۱۲
۱۵:۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
27,065 تـــومـان
7.5 %
1,835 تـــومـان

کلاف 12 آجدار کوثر اهواز

شاخ آجدار کارخانه A3 ۱۲
۱۵:۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
22,845 تـــومـان
1.5 %
365 تـــومـان

میلگرد 12 کویر کاشان

ساده شاخه 12 متری کارخانه A1 ۱۲
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
27,000 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 خرمدشت تاکستان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,580 تـــومـان
4.5 %
920 تـــومـان

میلگرد 12 خرمدشت تاکستان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۰:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,120 تـــومـان
4.5 %
920 تـــومـان

میلگرد 12 هیربد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۶:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,380 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 تیکمه داش

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,145 تـــومـان
6 %
1,330 تـــومـان

میلگرد 12 تیکمه داش

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۳:۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,360 تـــومـان
3.5 %
900 تـــومـان

میلگرد 12 فایکو ساری

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,365 تـــومـان
1.5 %
395 تـــومـان

میلگرد 12 شاهرود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
25,780 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 سیرجان حدید

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,675 تـــومـان
3 %
635 تـــومـان

میلگرد 12 سیرجان حدید

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,125 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

میلگرد 12 کوثر اهواز

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
21,830 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 امیرکبیر خزر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,850 تـــومـان
5.5 %
1,190 تـــومـان

میلگرد 12 احرامیان یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,755 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 کیان فولاد ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,040 تـــومـان
90 تـــومـان

میلگرد 12 کیان فولاد ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۰:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,120 تـــومـان
3.5 %
735 تـــومـان

میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 ۱۲
۱۰:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,600 تـــومـان
9.5 %
2,200 تـــومـان

میلگرد 12 قائم

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,961 تـــومـان
6.5 %
1,393 تـــومـان

میلگرد 12 راد همدان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
25,000 تـــومـان
5.5 %
1,210 تـــومـان

میلگرد 12 آتیه خلیج فارس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
21,375 تـــومـان
1.5 %
355 تـــومـان

میلگرد 12 میانه

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,752 تـــومـان
1 %
258 تـــومـان

میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
25,230 تـــومـان
10.5 %
2,385 تـــومـان

میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,845 تـــومـان
0.5 %
95 تـــومـان

میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
21,470 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
21,925 تـــومـان
0.5 %
175 تـــومـان

میلگرد 12 آناهیتا گیلان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 بافق یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۱۲
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,335 تـــومـان
9 %
2,105 تـــومـان

میلگرد 12 بافق یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 شاهین بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
19,860 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 شاهین بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,900 تـــومـان
1 %
150 تـــومـان

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,080 تـــومـان
50 تـــومـان

میلگرد 12 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,850 تـــومـان
7.5 %
1,640 تـــومـان

میلگرد 12 آریان فولاد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,670 تـــومـان
5 %
1,020 تـــومـان

میلگرد 12 آریان فولاد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,480 تـــومـان
4.5 %
1,010 تـــومـان

میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,365 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,230 تـــومـان
8.5 %
2,010 تـــومـان

برندهای مختلف میلگرد 12 چه تفاوتی در قیمت دارند؟

میلگرد 12 آجدار و ساده چه تفاوتی در قیمت دارند؟

چه نوع میلگرد 12 برای ساخت و ساز مناسب‌تر است؟

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو