از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت میلگرد ۱۶

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت میلگرد ۱۶
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت میلگرد ۱۶

آخریـن بروزرسانی
۱۲. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع محل بارگیری آنالیز واحد حالت سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 9 متری ۱۶
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,865 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 ظفر بناب

شاخ آجدار کارخانه A4 شاخه 12 متری ۱۶
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,500 تـــومـان
100 تـــومـان

میلگرد 16 ظفر بناب

شاخ آجدار کارخانه A3 شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,255 تـــومـان
5 %
1,105 تـــومـان

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,220 تـــومـان
4 %
920 تـــومـان

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 9 متری ۱۶
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,400 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,220 تـــومـان
6.5 %
1,375 تـــومـان

میلگرد 16 صبح پارسیان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار کارخانه A4 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,645 تـــومـان
3 %
700 تـــومـان

میلگرد 16 فولاد اروند

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,115 تـــومـان
5 %
1,005 تـــومـان

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار کارخانه و انبار A3 کیلوگرم شاخه 3 تا 11 متری ۱۶
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
21,550 تـــومـان
3.5 %
700 تـــومـان

میلگرد 16 هشترود

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۶:۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
21,500 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۶:۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,800 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 آریا ذوب

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
22,650 تـــومـان
4 %
800 تـــومـان

کلاف 16 آجدار کویر کاشان

شاخ آجدار کارخانه A3 ۱۶
۱۵:۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
24,955 تـــومـان
7 %
1,560 تـــومـان

میلگرد 16 کویر کاشان

ساده کارخانه A1 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
27,000 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 خرمدشت تاکستان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۳:۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,210 تـــومـان
0.5 %
190 تـــومـان

میلگرد 16 هیربد

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,530 تـــومـان
7 %
1,470 تـــومـان

میلگرد 16 تیکمه داش

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,870 تـــومـان
5.5 %
1,150 تـــومـان

میلگرد 16 فایکو ساری

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 شاهرود

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۵:۵۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
21,375 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 سیرجان حدید

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 سیرجان حدید

شاخ آجدار کارخانه A2 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,125 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

میلگرد 16 کوثر اهواز

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
22,935 تـــومـان
6.5 %
1,380 تـــومـان

میلگرد 16 امیرکبیر خزر

شاخ آجدار کارخانه A4 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۳:۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,200 تـــومـان
1 %
240 تـــومـان

میلگرد 16 امیرکبیر خزر

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,390 تـــومـان
5.5 %
1,190 تـــومـان

میلگرد 16 احرامیان یزد

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
22,840 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 کیان فولاد ابهر

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
22,800 تـــومـان
2 %
415 تـــومـان

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار انبار A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
25,045 تـــومـان
7.5 %
1,745 تـــومـان

میلگرد 16 قائم

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,410 تـــومـان
6.5 %
1,392 تـــومـان

میلگرد 16 راد همدان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,720 تـــومـان
5.5 %
1,220 تـــومـان

میلگرد 16 آتیه خلیج فارس

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
22,750 تـــومـان
9.5 %
1,945 تـــومـان

میلگرد 16 میانه

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۶:۰۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,550 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,850 تـــومـان
12 %
2,475 تـــومـان

میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمان

شاخ آجدار کارخانه A2 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,845 تـــومـان
0.5 %
95 تـــومـان

میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,550 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 آناهیتا گیلان

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 بافق یزد

شاخ آجدار کارخانه A4 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,960 تـــومـان
9.5 %
2,110 تـــومـان

میلگرد 16 بافق یزد

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,045 تـــومـان
9 %
1,945 تـــومـان

میلگرد 16 شاهین بناب

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 ظفر بناب

شاخ آجدار کارخانه A4 شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 ظفر بناب

شاخ آجدار کارخانه A3 شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 سیادن ابهر

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,730 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 آریان فولاد

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
23,480 تـــومـان
4.5 %
1,010 تـــومـان

میلگرد 16 آریان فولاد

شاخ آجدار کارخانه A2 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۴:۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
22,480 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 نیشابور

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 ابرکوه یزد

شاخ آجدار کارخانه A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,460 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار کارخانه A3 شاخه 12 متری ۱۶
۱۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
24,590 تـــومـان
8 %
1,740 تـــومـان
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو