پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

اتصالات جوشی گازی

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • زانو 45 درجه جوشی
  • قیمت زانو 90 درجه
  • قیمت تبدیل فلزی
  • قیمت فلنج تخت فولادی
  • قیمت شیر گازی
  • قیمت سه راهی گازی
  • قیمت کپ جوشی
  • قیمت سردنده جوشی
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری نوع تعداد در هر کیسه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
زانو 45 درجه 1/2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 300
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
9,850 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 50
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
85,050 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 3/4 اینچ انبار اصفهان درزدار 200
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
8,210 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 3 اینچ انبار اصفهان درزدار 15
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
76,700 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 8 اینچ انبار اصفهان درزدار 1
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
730,140 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1/2 اینچ انبار اصفهان درزدار 300
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
5,760 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 3/4 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 200
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
13,330 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1/2 2 اینچ انبار اصفهان درزدار 25
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
48,000 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1 اینچ انبار اصفهان درزدار 150
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
10,220 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1/2 1 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 70
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
45,095 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 6 اینچ انبار اصفهان درزدار 4
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
412,950 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1/4 1 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 100
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
36,430 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 4 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 12
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
317,095 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 2 اینچ انبار اصفهان درزدار 50
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
31,300 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 5 اینچ انبار اصفهان درزدار 8
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
268,660 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1/2 1 اینچ انبار اصفهان درزدار 70
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
20,070 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 3 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 15
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
176,900 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 150
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
17,520 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1/4 1 اینچ انبار اصفهان درزدار 100
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
17,250 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 1/2 2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 25
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
144,850 تـــومـان
ثابت
زانو 45 درجه 4 اینچ انبار اصفهان درزدار 12
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
128,470 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری نوع تعداد در هر کیسه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
زانو 90 درجه 1/2 2 اینچ انبار اصفهان درزدار 25
تماس بگیرید
ثابت
زانو 90 درجه 1/2 اینچ انبار اصفهان درزدار 300
تماس بگیرید
ثابت
زانو 90 درجه 1/2 1اینچ انبار اصفهان مانیسمان 70
تماس بگیرید
ثابت
زانو 90 درجه 1/4 1اینچ انبار اصفهان مانیسمان 100
تماس بگیرید
ثابت
زانو 90 درجه 2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 50
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
105,000 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 3/4 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 200
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
16,800 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 1/4 1اینچ انبار اصفهان درزدار 100
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
21,850 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 50
تماس بگیرید
ثابت
زانو 90 درجه 6 اینچ انبار اصفهان درزدار 4
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
430,230 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 4 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 12
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
397,570 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 5 اینچ انبار اصفهان درزدار 8
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
287,430 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 1/2 1اینچ انبار اصفهان درزدار 70
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,095 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 3 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 15
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
220,480 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 1 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 150
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
20,500 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 4 اینچ انبار اصفهان درزدار 12
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
159,850 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 1 اینچ انبار اصفهان درزدار 150
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
12,670 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 1/2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 300
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
12,000 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 1/2 2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 25
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
108,095 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه 3/4 اینچ انبار اصفهان درزدار 200
۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
10,800 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری نوع تعداد در هر کیسه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
تبدیل 2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 90
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
55,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 3 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 40
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
80,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1 اینچ انبار اصفهان درزدار 250
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
7,200 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1/2 2 اینچ انبار اصفهان درزدار 50
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
36,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 250
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
18,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 4 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 25
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
150,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 2 اینچ انبار اصفهان درزدار 90
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
21,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 3 اینچ انبار اصفهان درزدار 40
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
43,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1/2 1 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 100
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
37,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1/4 1 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 170
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
31,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1/2 2 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 50
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,240 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1/2 1 اینچ انبار اصفهان درزدار 100
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
13,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 1/4 1 اینچ انبار اصفهان درزدار 170
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
11,000 تـــومـان
ثابت
تبدیل 3/4 اینچ انبار اصفهان مانیسمان 400
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
10,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری نوع تعداد در هر کیسه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
فلنج تخت جوشی 2 اینچ انبار اصفهان جوشی 30
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
90,000 تـــومـان
ثابت
فلنج تخت جوشی 8 اینچ انبار اصفهان جوشی 30
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
689,000 تـــومـان
ثابت
فلنج تخت جوشی 6 اینچ انبار اصفهان جوشی 30
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
448,500 تـــومـان
ثابت
فلنج تخت جوشی 5 اینچ انبار اصفهان جوشی 30
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
332,000 تـــومـان
ثابت
فلنج تخت جوشی 4 اینچ انبار اصفهان جوشی 30
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
215,000 تـــومـان
ثابت
فلنج تخت جوشی 3 اینچ انبار اصفهان جوشی 30
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
165,000 تـــومـان
ثابت
فلنج تخت جوشی 1/2 2 اینچ انبار اصفهان جوشی 30
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
110,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری نوع تعداد در هر کیسه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
شیرگازی 1/2 1 اینچ انبار اصفهان گازی 16
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
642,000 تـــومـان
ثابت
شیرگازی 1/4 1 اینچ انبار اصفهان گازی 20
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
462,900 تـــومـان
ثابت
شیرگازی 1 اینچ انبار اصفهان گازی 40
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
287,000 تـــومـان
ثابت
شیرگازی 3/4 اینچ انبار اصفهان گازی 60
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
184,200 تـــومـان
ثابت
شیرگازی 1/2 اینچ انبار اصفهان گازی 80
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
130,100 تـــومـان
ثابت
شیرگازی 2 اینچ انبار اصفهان گازی 8
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
1,000,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری تعداد در هر کیسه نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
سه راهی گاز 1/2 اینچ انبار اصفهان 250 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
9,500 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1/2 2 اینچ انبار اصفهان 20 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
82,000 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 8 اینچ انبار اصفهان 1 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
770,240 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 2 اینچ انبار اصفهان 40 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
56,950 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 6 اینچ انبار اصفهان 4 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
502,860 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 6 اینچ انبار اصفهان 4 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
500,850 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1/2 1 اینچ انبار اصفهان 45 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,240 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 2 اینچ انبار اصفهان 40 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
47,000 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1/2 1 اینچ انبار اصفهان 45 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
39,000 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 5 اینچ انبار اصفهان 4 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
352,380 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1/4 1 اینچ انبار اصفهان 75 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
33,620 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 5 اینچ انبار اصفهان 4 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
300,095 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1/4 1 اینچ انبار اصفهان 75 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
29,000 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1 اینچ انبار اصفهان 110 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
25,520 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 4 اینچ انبار اصفهان 10 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
238,095 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1 اینچ انبار اصفهان 110 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
18,000 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 4 اینچ انبار اصفهان 10 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
170,000 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1/2 اینچ انبار اصفهان 250 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
16,190 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 3/4 اینچ انبار اصفهان 160 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
15,570 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 3 اینچ انبار اصفهان 15 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
142,380 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 3/4 اینچ انبار اصفهان 160 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
12,800 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 1/2 2 اینچ انبار اصفهان 20 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
106,670 تـــومـان
ثابت
سه راهی گاز 3 اینچ انبار اصفهان 15 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
105,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری تعداد در هر کیسه نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
کپ جوشی 6 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
65,000 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 2 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
6,000 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 5 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
40,000 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 1/2 1 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
3,500 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 1/4 1 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
3,000 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 1 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
2,000 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 4 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
16,500 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 3 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
14,000 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 1/2 2 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
10,000 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 3/4 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
1,400 تـــومـان
ثابت
کپ جوشی 1/2 اینچ انبار اصفهان 10 جوشی
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
1,300 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری تعداد در هر کیسه نوع تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
سردنده گاز 4 اینچ انبار اصفهان 20 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
53,000 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 2 اینچ انبار اصفهان 100 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
50,825 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 3 اینچ انبار اصفهان 40 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
89,620 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/2 2 اینچ انبار اصفهان 50 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
74,380 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1 اینچ انبار اصفهان 220 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
7,800 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 3/4 اینچ انبار اصفهان 280 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
5,500 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/2 1 اینچ انبار اصفهان 120 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
44,950 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/2 اینچ انبار اصفهان 450 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
4,500 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/4 1 اینچ انبار اصفهان 130 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
37,620 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 3 اینچ انبار اصفهان 40 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
35,000 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/2 2 اینچ انبار اصفهان 50 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
27,050 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1 اینچ انبار اصفهان 220 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
26,095 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 3/4 اینچ انبار اصفهان 280 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
21,900 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/2 اینچ انبار اصفهان 450 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
19,520 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 2 اینچ انبار اصفهان 100 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
17,500 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/2 1 اینچ انبار اصفهان 120 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
12,500 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 4 اینچ انبار اصفهان 20 مانیسمان
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
110,950 تـــومـان
ثابت
سردنده گاز 1/4 1 اینچ انبار اصفهان 130 درزدار
۱۲:۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
11,500 تـــومـان
ثابت
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو