پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت تجهیزات ساختمانی

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت قالب بتن
  • قیمت تخته روسی
  • قیمت پیچ سرمته
  • قیمت خرپای تیرچه
  • قیمت جک ساختمانی
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
سولجر 2.5 متری 34.5
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
46,013 تـــومـان
ثابت
سولجر 2 متری 753
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
46,013 تـــومـان
ثابت
سولجر 1 متری 15.4
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
46,013 تـــومـان
ثابت
سولجر 3 متری 40.2
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
46,013 تـــومـان
ثابت
سولجر 1.5 متری 21
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
46,013 تـــومـان
ثابت
قالب 25*150 16.3
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 30*100 13
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 35*100 14.8
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 40*100 16
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 45*100 19
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 15*100 8
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 20*100 9.8
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 25*100 11.2
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 20*150 13.9
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 45*150 753
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 25*200 21.7
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 35*200 28
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 45*200 35.7
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 10*100 6.7
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 40*150 480
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 35*150 21.7
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 30*150 19.4
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 15*150 12
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 20*200 18
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 10*150 10
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 40*200 30.8
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 30*200 24.5
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 15*200 15.3
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 10*200 12.3
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 50*150 30.3
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 50*200 38.8
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
قالب 45*200 35.7
تماس بگیرید
ثابت
قالب 50*100 20.3
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
41,636 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری عرض (cm) طول (m) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 22 4
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
792,200 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 25 4
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
879,360 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 30 4
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
1,021,560 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 22 3
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
636,240 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 25 3
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
700,460 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 30 3
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
805,965 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 22 2
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
471,100 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 25 2
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
512,385 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 20 6
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
1,012,845 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 30 2
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
585,780 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 25 6
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
1,063,300 تـــومـان
ثابت
تخته روسی ضخامت 50 میلیمتر انبار اصفهان 28 6
۱۰:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
1,200,915 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری کارخانه حالت واحد قیمت ابعاد (cm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
پیچ سرمته 12.5 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 12.5
تماس بگیرید
ثابت
پیچ سرمته 8 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 8
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
4,500 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 7.5 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 7.5
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
4,000 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 10 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 10
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
6,500 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 6 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 6
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
3,500 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 6 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 6
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
2,950 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 5 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 5
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
2,900 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 5 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 5
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
2,500 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 4 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 4
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
2,400 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 4 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 4
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
2,100 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 3 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی - 3
۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
2,000 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 3 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 3
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
1,950 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 2.5 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 2.5
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
1,900 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 2.5 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 2.5
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
1,680 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 2 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 2
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
1,750 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 2 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 2
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
1,550 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 12 سانتی تایوان انبار اصفهان Max شیروانی عدد 12
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
7,500 تـــومـان
ثابت
پیچ سرمته 10 سانتی تایوان انبار اصفهان متفرقه شیروانی عدد 10
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
5,800 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری سایز میلگرد تحتانی سایز میلگرد فوقانی تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 12 انبار اصفهان 2φ16 12
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 8 انبار اصفهان 2φ8 8
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 14 انبار اصفهان 2φ14 14
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 12 انبار اصفهان 2φ14 12
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 10 انبار اصفهان 2φ16 10
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 10 انبار اصفهان 2φ14 10
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 10 انبار اصفهان 2φ12 10
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 12 انبار اصفهان 2φ12 12
۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
خرپا با میلگرد فوقانی سایز 10 انبار اصفهان 2φ10 10
۱۲:۳۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
28,181 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۴. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری وزن مشخصات تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
جک سقفی 4 متری سبک انبار اصفهان 14 سر قوطی
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
609,090 تـــومـان
ثابت
جک سقفی 3.5 متری سبک انبار اصفهان 13 سر قوطی
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
572,000 تـــومـان
ثابت
جک سقفی 3 متری سنگین انبار اصفهان 12.5 سر قوطی
تماس بگیرید
ثابت
جک سقفی 3 متری سبک انبار اصفهان 11.5 سر قوطی
تماس بگیرید
ثابت
جک سقفی 4.5 متری سنگین انبار اصفهان 15 سر قوطی
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
809,090 تـــومـان
ثابت
جک سقفی 4 متری سنگین انبار اصفهان 15.5 سر قوطی
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
713,636 تـــومـان
ثابت
جک سقفی 3.5 متری سنگین انبار اصفهان 14 سر قوطی
۱۵:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
581,818 تـــومـان
ثابت
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو