از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

توری فلزی

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت توری پرسی
  • قیمت توری مرغی
  • لیست قیمت انواع فنس
  • قیمت توری گابیون
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری چشمه ابعاد (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
توری پرسی چشمه 4*4 ابعاد 1*2 کارخانه تهران 4*4 2*1
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
34,500 تـــومـان
ثابت
توری پرسی چشمه 2*2 ابعاد 1*2 کارخانه تهران 2*2 2*1
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
34,500 تـــومـان
ثابت
توری پرسی چشمه 4*4 ابعاد 1*2 کارخانه اصفهان 4*4 2*1
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
34,000 تـــومـان
ثابت
توری پرسی چشمه 2*2 ابعاد 1*2 کارخانه اصفهان 2*2 2*1
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
34,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول حالت محل بارگیری عرض (m) وزن طول (m) چشمه تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
توری مرغی چشمه 3.4 سنگین رول کارخانه تهران 1.2 سنگین 45 3.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
510,000 تـــومـان
ثابت
توری مرغی چشمه 3.4 سنگین رول کارخانه اصفهان 1.2 سنگین 45 3.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
500,000 تـــومـان
ثابت
توری مرغی چشمه 3.4 نیمه سنگین رول کارخانه تهران 1.2 نیمه سنگین 45 3.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
460,000 تـــومـان
ثابت
توری مرغی چشمه 3.4 نیمه سنگین رول کارخانه اصفهان 1.2 نیمه سنگین 45 3.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
450,000 تـــومـان
ثابت
توری مرغی چشمه 3.4 سبک رول کارخانه اصفهان 1.2 سبک 45 3.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
390,000 تـــومـان
ثابت
توری مرغی چشمه 3.4 سبک رول کارخانه تهران 1.2 سبک 45 3.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
380,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری حالت چشمه عرض (m) طول (m) مفتول (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.2
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.4
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 4
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 3
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.7
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 4*4 کارخانه اصفهان رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.5
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.4
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.2
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 4
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 3
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.7
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 4*4 کارخانه تهران رول 4*4 درخواستی درخواستی 2.5
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.2
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.2 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.2
تماس بگیرید
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*5 کارخانه اصفهان رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 6*6 کارخانه اصفهان رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.5
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 4 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 3 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 3
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 6*6 کارخانه تهران رول 6*6 درخواستی درخواستی 2.7
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 5*5 کارخانه تهران رول 5*5 درخواستی درخواستی 2.4
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری چشمه مفتول (mm) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 1.8 کارخانه تهران 8*10 1.8
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 2 کارخانه اصفهان 8*10 2
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 3 کارخانه اصفهان 8*10 3
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 2 کارخانه تهران 8*10 2
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 8*6 مفتول 2 کارخانه اصفهان 8*6 2
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 6*6 مفتول 1.8 کارخانه اصفهان 6*6 1.8
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 1.8 کارخانه اصفهان 8*10 1.8
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 10*6 مفتول 3 کارخانه اصفهان 8*10 3
تماس بگیرید
ثابت
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 3 کارخانه تهران 8*10 3
۱۴:۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,000 تـــومـان
ثابت
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو